maz jedn8 czerwca br. w Auli Schumana odbędzie się sesja tematyczna dotycząca realizacji projektów partnerskich, organizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i UKSW.

"Partnerstwo wczoraj i dziś" - doświadczenia beneficjentów projektów partnerskich to kilka godzin z praktykami w realizacji projektów partnerskich, finansowanych ze środków europejskich.  Przedstawimy doświadczenia  podmiotów z wielu branż i dziedzin. Celem wydarzenia nie jest jedynie promocja idei partnerstwa, lecz  przygotowanie beneficjentów z Mazowsza do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w formule partnerstw.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja

Szczegółowy program - pobierz

Zapraszamy!

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  Copyright © 2016 UKSW. All rights reserved.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Our website uses cookies for statistical purposes and functional . Thanks to them we can individually adjust the page to make your needs . Anyone can accept cookies, or has the ability to turn off in their browser , so there will not be collected No information