Przejdź do treści

Studia na kierunku bibliotekarstwo na UKSW dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy z zakresu historii książki, prasy i bibliotek na przestrzeni dziejów, w tym także twórców bibliotek i bibliografii, ich oddziaływania na środowisko społeczno-kulturalne Polski oraz Europy. Podczas zajęć studenci zyskują szczegółową wiedzę na temat kształtowania się księgozbiorów historycznych oraz zbiorów specjalnych w Polsce, a także zostają przygotowani z zakresu pozyskiwania, katalogowania, udostępniania oraz przechowywania zasobu bibliotecznego. Program studiów obejmuje zajęcia, które pozwolą przyszłym absolwentom zdobyć kompetencje dotyczące zasad opracowywania cyfrowego oraz elektronicznego zasobu bibliotecznego.

Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku bibliotekarstwo są wybitnymi specjalistami z zakresu historii książki i bibliotek oraz wieloletnimi praktykami z zakresu organizacji oraz działalności różnych typów bibliotek w Polsce.

Studenci bibliotekarstwa mogą poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez uczestnictwo m.in. w wydarzeniach organizowanych przez Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW, w wykładach z cyklu  Res Gestae, a także w ramach programów MOST oraz ERASMUS+.

Czas: studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku bibliotekarstwo absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie 
m.in. w:

 • bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, zakładowych, pedagogicznych, oraz towarzystw naukowych,
 • ośrodkach informacji naukowej,
 • instytucjach naukowych podejmujących badania z zakresu historii książki i bibliotek,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • ośrodkach dokumentacyjnych,
 • ośrodkach kultury,
 •  księgarniach,
 • wydawnictwach,
 • antykwariatach,
 • instytucjach organów administracji państwowej.

Bibliotekarstwo prowadzone jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Wymagane dokumenty