foto_11.jpg
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne

Przy UKSW działa Studium Pedagogizacji. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego („kursu pedagogicznego”) zapewnia absolwentowi przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczycielskiej w szkole lub w innej placówce wychowawczej po ukończonych studiach. Jest przeznaczone dla studentów wybranych kierunków UKSW (Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2017 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2017 r.). Szczegółowe warunki odbycia kursu pedagogicznego dla studentów studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich określa Zarządzenie Nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3 października 2013 r. w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW z późniejszymi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 78/2013 Rektora UKSW z dnia 15 października 2013 r., w Zarządzeniu Nr 96/2013 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2013 r. oraz w Zarządzeniu Nr 86/2017 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kurs pedagogiczny zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, jak również odbycie odpowiednich praktyk pedagogicznych. Zajęcia te mają przygotować ich uczestników do prowadzenia różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza do zadań nauczyciela historii, plastyki, muzyki, etyki, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Program łączy teorię i praktykę, obejmuje wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne.

Wśród głównych celów przygotowania pedagogicznego możemy wymienić następujące:

  • stopniowe wdrażanie studenta w działalność edukacyjną: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
  • umożliwienie kontaktu z rzeczywistością szkolną i wychowawczą
  • przygotowanie studenta do pracy jako nauczyciela i wychowawcy
  • kurs pedagogiczny trwa dwa lata
Regulamin Studium - do pobrania
Aby podjąć Kurs Kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego należy złożyć w Sekretariacie SP wypełnioną Ankietę wraz ze zdjęciem oraz być aktualnym studentem UKSW
Wykaz dokumentów, które nalezy złożyć w Sekretariacie SP, aby uzyskać Świadectwo ukończenia kursu w „Studium Pedagogizacji”:
  • Karty okresowych osiągnięć studenta z wpisami z wykładów, ćwiczeń oraz praktyk szkolnych
  • Karta Kompetencji Praktykanta UKSW
  • Dzienniczek praktyk – podpisany przez opiekuna praktyk (do wglądu)
  • Zestawienie przedmiotów wraz z danymi studenta

 

zestawienie przedmiotów I stopień - do pobrania

zestawienie przedmiotów II stopień - do pobrania

 

Przypominamy, że oprócz zajęć z bloku pedagogiczno-psychologicznego, student ma obowiązek zrealizować 30 godz. dydaktyki ogólnej, 90 godz. dydaktyki lub metodyki szczegółowej i 150 godzin praktyk szkolnych. Za organizację zajęć z dydaktyki nauczania odpowiedzialne są macierzyste wydziały studentów.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje