foto_06.jpg
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) działający na UKSW na mocy Zarządzenia nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 15 października 2015 r., dotyczy w szczególności:
  • weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów wraz z oceną ich realizacji
  • wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów
  • wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów UKSW
  • systemu zapobiegania i wykrywania plagiatów

W celu weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych został wprowadzony system weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia. System ten odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, a opis procedur został przedstawiony w dokumencie Księga Procedur Jakości Kształcenia UKSW, który stanowi Załącznik do Zarządzenia nr 52/2013 Rektora UKSW z dnia 31 lipca 2013 r.

Organem doradczym Rektora w sprawie oceny i zapewniania jakości kształcenia jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.
Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

Przewodniczący: ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW (WFCh)

Członkowie:
• ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, prof. UKSW (WT)
• ks. dr hab. Marek Stokłosa (WPK)
• dr Marcin Zarzecki (WNHiS)
• dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW (WPiA)
• dr Anna Wróblewska (WNH)
• prof. dr hab. Franciszek Seredyński (WMP.SNŚ)
• dr Ewa Kulawska (WNP)
• dr Małgorzata Wszelaka-Rylik (WBNS)
• dr Agnieszka Regulska (WSR)
• Justyna Lisiewska (CSI)
• Anna Górka (SaS)
• Leszek Rysak (Samorząd Doktorantów)

Oceny Polskiej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej posiada 9 kierunków studiów- kulturoznawstwo, informatyka, chemia, filologia, filologia polska, nauki o rodzinie, teologia, biologia, prawo – wszystkie ocenę pozytywną. Kierunek Teologia posiada dodatkowo akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Trzy wydziały (WNHiS, WFCh, WPiA) zostały poddane ocenie instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną- ocena pozytywna- wykaz ocen TUTAJ

Na uczelni działa system antypalagiatowy OSA - www.osa.uksw.edu.pl
Uprawnienia akademickie

Wydziały prawo 1

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje