studenci_podstrony_2.jpg
Polska Rama Kwalifikacji - charakterystyki poziomów typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

Charakterystyki poziomów typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego zostały określone dla poziomów PRK od 6 do 8. Do tych poziomów przypisane zostały kwalifikacje pełne uzyskiwane w szkolnictwie wyższym, m.in. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata (licencjat), dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera (inżynier), dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (magister), dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera (magister inżynier), dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie.

Poziomy od 6 do 8 opisane za pomocą charakterystyk typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego odzwierciedlają stopniowe zwiększanie zaawansowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w wyniku uczenia się w określonym zakresie wykształcenia wyższego. Różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami dotyczą:

 • w zakresie wiedzy – zakresu i głębi rozumienia: zagadnień ogólnych i wybranych zagadnień szczegółowych właściwych dla danej dyscypliny naukowej; prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działań zawodowych typowych dla kwalifikacji odpowiadającej określonemu programowi kształcenia;
 • w zakresie umiejętności – sprawności w zakresie: wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnego wykonywania zadań; komunikowania się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców i przekazywania wiedzy; przedstawiania, oceniania oraz dyskutowania różnych stanowisk i opinii; planowania własnego uczenia się przez całe życie oraz ukierunkowywania innych w tym zakresie;
 • w zakresie kompetencji społecznych – gotowości do: pogłębionej analizy i krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz dorobku uprawianej dyscypliny naukowej; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych; podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych.

Zestawienie kategorii opisowych i aspektów uwzględnionych w charakterystykach typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego przedstawia tabela.

tabela prk

Tabela 3. Kategorie opisowe i aspekty o podstawowym znaczeniu dla kompletności opisu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla charakterystyk poziomów typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) działający na UKSW na mocy Zarządzenia nr 54/2022 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2022 r., dotyczy w szczególności:
 • weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów wraz z oceną ich realizacją

 • wniosków z oceny zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów

 • wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów UKSW

 • systemu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Dokument wprowadza podejście procesowe do zarządzania jakością w obszarze dydaktyki i wyznacza cele jakościowe, uznając ciągłe doskonalenie czynników oddziałujących na realizację tych celów. WSZJK zawiera mapę procesów i zestaw procedur.

Organem doradczym Rektora w sprawie oceny i zapewniania jakości kształcenia jest Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia.
Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024
 • ks. prof. ucz. dr hab. Dominik Zamiatała (WNHS) - przewodniczący;
 • dr Włodzimierz Strus (WFCh) – członek;
 • ks. dr Jarosław Sobkowiak (WT) – członek;
 • ks. dr Rafał Kamiński (WPK) – członek;
 • dr hab. Andrzej Rudowski (WSE) – członek;
 • dr hab. Natalia Kohtamaki (WPiA) – członek;
 • prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser (WNH) – członek;
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Seredeński (WMP SNŚ) – członek;
 • dr Izabela Gątarek (WNP) – członek;
 • dr Monika Kisiel (WBNS) – członek;
 • prof. ucz. dr hab. Agnieszka Regulska (WSR) – członek;
 • dr Aleksandra Stangret (WMCM) – członek;
 • mgr Monika Nowosielska (SJO) – członek;
 • mgr Artur Konior (SWF) – członek;
 • mgr Agnieszka Wasilewska (DID) – członek;
 • mgr Justyna Lisiewska (CSI) – członek;
 • mgr Mariola Pirek (SaD) – członek;
 • Julia Brendel (SaS) – członek.
Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywną ocenę programową posiadają 24 kierunki studiów. Szczegółowy opis ocen znajduje się na stronie https://www.pka.edu.pl/ocena/baza-uczelni-jednostek-i-kierunkow-ocenionych/

Trzy wydziały (d.WNHiS, WFCh, WPiA) posiadają pozytywną ocenę instytucjonalną.

Na uczelni działa Jednolity System Antyplagiatowy
Uprawnienia akademickie - UKSW posiada 14 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje