foto_06.jpg
Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną utworzoną w celu prowadzenia lektoratów języków obcych. Bezpośredni nadzór nad działalnością studium sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia.jezyki obce2

Cele Studium:

 • kształcenie językowe studentów UKSW;
 • ocena znajomości języków obcych studentów UKSW zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia;
 • ocena znajomości języków obcych doktorantów zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminu doktorskiego;
 • przeprowadzanie egzaminów z języków obcych zgodnie z posiadanymi przez Studium uprawnieniami;
 • współpraca z innymi jednostkami prowadzącymi działalność dydaktyczną w zakresie kursów językowych.

Więcej informacji na stronie Studium Języków Obcych, www.sjo.uksw.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego

Studium Wychowania Fizycznego jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, która organizuje i rozwija działalność dydaktyczną w zakresie wychowania fizycznego i sportu dla studentów, a także rekreacji i sportu dla uczestników studiów doktoranckich i pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Cele Studium:swf

 • realizacja programu wychowania fizycznego dla studentów, zgodnie ze standardami kształcenia;
 • prowadzenie fakultatywnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz dla pracowników uczelni;
 • inicjowanie działań zmierzających do rozwoju bazy sportowo-materialnej niezbędnej dla realizacji uczelnianego programu wychowania fizycznego, sportu, turystki i rekreacji oraz rehabilitacji;
 • zapewnienie warunków kadrowych dla wykonania zadań Studium oraz odpowiedniego sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie fakultatywnych form z zakresu kultury fizycznej na wszystkich poziomach kształcenia;
 • organizowanie zajęć sportoworekreacyjnych dla studentów oraz uczestników studiów doktoranckich nie objętych obowiązkowymi zajęciami oraz dla pracowników Uczelni.

Więcej informacji na stronie Studium Wychowania Fizycznego, www.swf.uksw.edu.pl

Studium Pedagogizacji

Studium Pedagogizacji organizuje kurs pedagogiczny, który zapewnia absolwentowi przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczycielskiej w szkole lub w innej placówce wychowawczej po ukończonych studiach. Jest przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów UKSW oraz wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje kompetencje pedagogiczne.pedagogizacja 1

Cele Studium:

 • stopniowe wdrażanie studenta w działalność pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 • umożliwienie kontaktu z rzeczywistością szkolną i wychowawczą;
 • przygotowanie studenta do pracy jako nauczyciela i wychowawcy;
 • kurs pedagogiczny trwa dwa lata.

 Więcej informacji na stronie Studium Pedagogizacji, www.uksw.edu.pl 

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego

Celem CSiDZ UKSW jest kształtowanie umiejętności psychospołecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Zakres zadań Centrumszkolenie 1

 • prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów UKSW;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego: indywidualnego (konsultacje) i grupowego (warsztaty, szkolenia);
 • przeprowadzanie testów w zakresie badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • udzielanie porad psychologicznych w celu podniesienia samooceny, motywowania i inspirowania studentów do rozwoju osobistego i zawodowego;
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na stronie Centrum Szkoleń i doradztwa Zawodowego, www.szkolenia.uksw.edu.pl

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje