foto_07.jpg
W nowym roku akademickim 2018/19 zapraszamy na następujące studia podyplomowe:
Internetowa rejestracja (IRK) na studia podyplomowe rusza 1 maja 2018 r. (na niektóre studia już można się zapisać)

Wydział Nauk Pedagogicznych
• Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)
• Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
• Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika
• Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne


Wydział Prawa i Administracji
Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych
Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych w Kościele      


Wydział Studiów Nad Rodziną
szczegółowy opis na stronie: www.wsr.uksw.edu.pl
• Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie
• Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia
• Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie - dla osób duchownych
• Studia Podyplomowe Coach Rodzinny


Wydział Nauk Humanistycznych
• Podyplomowe Studium Logopedyczne
• Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
• Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego
• Podyplomowe Studia - Wiedza o teatrze


Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Podyplomowe Studia Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień
Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego 
• Studia podyplomowe Filozofii i Etyki
Szkoła kreatywnych liderów


Wydział Teologiczny
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
• Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej
• Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
• Podyplomowe Studia Mariologii
• Podyplomowe Studia Religioznawcze
• Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego
• Podyplomowe Studium Misjologiczne
• Podyplomowe Studium Teologii


Wydział Prawa Kanonicznego
• Podyplomowe Studia Sądownictwo i administracja w Kościele


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
szczegółowy opis na stronie:  www.wmp.uksw.edu.pl
Podyplomowe Studia z Matematyki
Studia podyplomowe Statystyka Medyczna
Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli


Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Studia Podyplomowe dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia
• Studia Podyplomowe Geoinformatyka i geostatystyka
• Studia podyplomowe Historia wojskowości polskiej w XIX i XX w.
• Studia Podyplomowe Organizacja Wystaw i Wydawnictw w Muzeach
• Studia podyplomowe Zarządzanie i polityka publiczna
• Studia Podyplomowe Zarządzanie Zbiorami i Instytucją Muzealną
• Studia Podyplomowe Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo

 

Szczegółowy wykaz studiów oraz rejestracja dostępna jest na stronie: podyplomowe.uksw.edu.pl

 

 

 

 

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje