projekty_podstrony_6.jpg

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW powstało w celu rozwoju naukowo-badawczego w zakresie nauk przyrodniczych i jest integralną część projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.   

06 a Projekt CLNP to poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni, a także możliwość praktycznego zdobywania wiedzy na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz współpracy z innymi ośrodkami badawczymi. Studenci mają szansę uczestniczyć w dużej liczbie ćwiczeń laboratoryjnych, a wykładowcy łatwiej przekazać praktyczną wiedzę.

CLNP UKSW posiada najnowocześniejszy sprzęt służący do wykonywania analiz w obszarze nauk przyrodniczych i społecznych. Działania te są możliwe dzięki zinformatyzowaniu laboratoriów w oparciu o środki unijne. Do dyspozycji poszczególnych wydziałów Uniwersytetu udostępnionych jest kilka sal do pracy koncepcyjnej oraz kilkanaście laboratoriów.

Wydziały i ich badania realizowane w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

– zajmuje się badaniami dotyczącymi ekologii ogólnej, ewolucyjnej, behawioralnej, ekologii, biologii człowieka, ewolucji, zoologii, botaniki, fizjologii roślin, mikrobiologii, ochrony przyrody i środowiska, a także psychoneurobiologii. Badania prowadzone są we współpracy z ośrodkami w Polsce (m. in. Instytutem Matki i Dziecka, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie) i zagranicą (we Francji, Czechach, Hiszpanii i Niemczech).

Informacje o laboratoriach na stronie inb.ed.pl/laboratoria

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

realizuje badania z zakresu ekologii człowieka i bioetyki, a także psychologii transportu, psychofizjologii oraz badań wariograficznych. Kierunek Ochrona środowiska jako jedyny w Polsce łączy nauki przyrodnicze z humanistycznymi w obszarze ochrony środowiska. Centrum Ekologii i Ekofilozofii realizuje badania z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Badania przyrodnicze obejmują między innymi: zagadnienia z ekologii roślin i zwierząt, hydrobiologii, mikrobiologii, biochemii, ekotoksykologii, antropologii, meteorologii, waloryzacji i oceny zasobów środowiska przyrodniczego. Badania z obszaru humanistycznego dotyczą zagadnień: etyki środowiska, zrównoważonego rozwoju i prawa ochrony środowiska.

Informacje o laboratoriach Centrum Ekologii i Ekofilozofii na stronie: ceie.edu.pl
 

Banner CEiE UKSW

 
 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk ściśłych 
 
– badania naukowe na wydziale prowadzone są w obszarze nauk chemicznych, fizycznych, informatyki i matematyki. W wydziałowych laboratoriach odbywają się m.in. badania nanostruktur, katalizy metali, oddziaływań molekularnych, kalorymetrii. Studenci uczą się kryptografii i bezpieczeństwa sieciowego, budują sztuczną inteligencję: poznają metody analizy danych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
 
Informacje o laboratoriach na stronie laboratoria WMP.SNŚ 
 
 

Wydział Społeczno-Ekonomiczny 

– badania naukowe na wydziale prowadzone są w obszarze nauk społeczno-gospodarczych, w szczególności ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji,  nauk socjologicznych, pracy socjalnej, bezpieczeństwa wewnęrznego. Zajęcia w laboratoriach umożliwiają poznawanie metod statystycznych, przeprowadzanie analiz dużych zbiorów danych, współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 

Studenci WSE mają do dyspozycji:

Laboratorium Metod Jakościowych - Laboratorium oferuje dostęp do profesjonalnej focusowni umożliwiającej realiza­cję badań i moderowanie badań typu: FGI, IDI, Brief Group, In-Home Test, Extended Group, Mini Group, Affinity Mini Group, panele eksperckie i badania sensoryczne itd. 

Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych - Laboratorium posiada dostęp do Edukacyjnego Zestawu Analitycznego SAS 9. Na hardware laboratorium zainstalowano zaawansowane pakiety analityczne rodziny PS Clementine oraz IBM PS Imago. Dysponuje także oprogramowaniem do wizualizacji danych typu CONT EVO MAP do wektoryzacji danych, generowania zapytań przestrzennych, edycji obiektów na mapie oraz w danych tabelarycznych, wizualizacji danych na mapie z zewnętrznych zbio­rów danych, w tym z indeksu siły nabywczej GFK, Banku Danych Statystycznych, Bazy GFK Micro Grid, bazy socjoekonomicznej dla kodów pocztowych, planów miast.

Laboratoria i pracownie poza CLNP

  Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych w Instytucie Psychologii

  Stacja Terenowa Instytutu Nauk Biologicznych



UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje