projekty_podstrony_6.jpg

UKSW otrzymał w 2019 r. od Komisji Europejskiej wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawany instytucjom, które wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, stwarzają naukowcom najlepsze warunki pracy oraz zapewniają przejrzyste procesy rekrutacji. UKSW jest jednym z niewielu państwowych uniwersytetów w Polsce, które mogą pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem.

Logo HR Excellence in Research przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności UKSW wśród krajowych i zagranicznych naukowców. Jednostki posiadające to wyróżnienie mają silną pozycję wśród podmiotów naukowych na świecie. HR Excellence in Research to prestiż i renoma dla pracowników i studentów Uniwersytetu.

Karta ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Zasady te odnoszą się do warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje - pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie.

Deklaracja poparcia dla zasad Europejskiej Karty naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Strategia HR dla pracowników naukowych:

GAP ANALYSIS

ACTION PLAN

APPENDIX 1, APPENDIX 2, APPENDIX 3

PLAN DZIAŁAŃ

PRZEPISY KRAJOWE 

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018 r.

PRZEPISY WEWNĘTRZNE:

Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich, str. 210-217

Załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursów, str.217 – 222

Załącznik nr 6 do Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, str. 223-227

Uchwała Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjnych oraz przedłużania zatrudnienia nauczycieli akademickich na tym samym stanowisku w UKSW

Uchwała Nr 131/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska naukowo-dydaktyczne, dydaktyczne i naukowe w UKSW

Zarządzenie Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska naukowo-dydaktyczne, dydaktyczne i naukowe w UKSW

Decyzja Nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością 

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje