kierunki_dzialan_01.jpg
BADANIA  STATUTOWE

W 2017 r. dotacja na utrzymanie potencjału badawczego jest o 105 proc. wyższa od dotacji w 2012 r. W  latach 2012-2017 na utrzymanie potencjału badawczego pozyskano ponad 16,5 mln zł.

Środki te Potencjał badawczy 2017pozwoliły na realizację ok. 1200 projektów. W każdym roku ze środków na utrzymanie potencjału badawczego realizowanych jest ok. 250 projektów badawczych.

Co roku realizowanych jest ok. 100 projektów badawczych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

 

 W 2017 r. dotacja była o 14 proc. wyższa niż w 2012 r. W latach 2012-2017 na badania młodych naukowców przeznaczono około 6 mln zł. Z tych środków przeprowadzono blisko 600 projektów.

 młodzi naukowcy 2017
Prawie milion złotych otrzymali w 2017 r. młodzi pracownicy naukowi i uczestnicy studiów doktoranckich na UKSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych. Osoby, które nie ukończyły 35 roku życia potrzebują takiego wsparcia, aby doskonalić  warsztat naukowy i wypracować sobie mocną pozycję w świecie nauki.

Dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie są jedynym źródłem, z którego studenci oraz młodzi i starsi naukowcy pozyskują środki na prowadzenie badań naukowych.

 

 GRANTY

Aktywność naukowa studentów, doktorantów i pracowników naukowych UKSW realizowana jest także poprzez projekty badawcze, finansowane przez powołane do tego celu podmioty i instytucje zarówno publiczne, jak i prywatne.

Jednymi z najbardziej prestiżowych projektów w Polsce, skierowanych do najmłodszych naukowców, są Diamentowe granty. W roku 2017 cztery osoby związane z UKSW realizowały projekty wyłonione z konkursów o DG. Jedna osoba otrzymała natomiast stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Suma środków pozyskanych przez młodych pracowników naukowych UKSW wynosi 754 tys. 58 zł. Młodzi badacze znajdują się także wśród laureatów Stypendiów Fundacji Lanckorońskich, jak też na listach laureatów konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Ponadto realizowane są projekty w ramach środków prywatnych i międzynarodowych fundacji wspierających naukę, np. niemieckich i amerykańskich.

NPRH

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

Naukowa aktywność pracowników UKSW jest widoczna również w realizacji projektów finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).

Ponad 5 mln 763 tys. 532 zł – to łączny budżet 11 grantów finansowanych w 2017 r. ze środków NPRH, które są prowadzone przez pracowników UKSW. Najwięcej grantów z tego programu realizowanych jest na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych.

 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Wzrasta potencjał badawczy, którego finansowanie wspierają dotacje z Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

NCN
Najwięcej projektów z NCN realizowanych jest na Wydziałach: Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Historycznych i Społecznych oraz Nauk Humanistycznych. Kwota pozyskanych środków z NCN wzrosła z 2 341 890,00 zł w 2014 r.  do 8 421 153,00 zł w roku 2016. 

Pracownicy naukowi UKSW uczestniczą również w projektach finansowanych przez NCBiR. W roku 2017 realizowano 17 projektów, trzy z nich miały charakter badawczo-naukowy, pozostałe – dydaktyczny.

 

 P R O J E K T Y  N A U K O W E  na  U K S W 

/pobierz przewodnik/

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje