projekty_podstrony_7.jpg
Celem działalności UKSW jako ośrodka badań naukowych, wychowywania i kształcenia jest:
 • kształtowanie osób dojrzałych do podjęcia działalności zawodowej i publicznej zarówno pod względem profesjonalnym, jak i wzorowej postawy moralnej, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące, osób, które współtworzyłyby elitę społeczną Polski i Mazowsza;
 • rozwijanie i pogłębianie badań naukowych w duchu personalistycznego i humanistycznego postrzegania świata oraz upowszechniania konieczności łączenia zasad etycznych i moralnych z bezinteresownym poszukiwaniem prawdy. Poszukiwanie prawdy nie może być podporządkowane żadnym partykularnym czy koniunkturalnym interesom politycznym lub innym, ani przez nie uwarunkowane. Powinno być ono łączone z praktyką życia indywidualnego i społecznego oraz dostrzeganiem znaczenia środowiska.

Fotolia 70804841 Subscription XXL

"Fundamentem każdego uniwersytetu, w tym zatem również UKSW, jest wolność akademicka, która obejmuje nierozerwalnie ze sobą związane wolność badań naukowych oraz wolność uczenia się. Mając zarazem na względzie szczególną misję i wizję UKSW jako uniwersytetu przywiązanego do nauczania Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich, których jest on depozytariuszem, pragniemy, aby badania i dydaktyka podejmowane i prowadzone w ramach wolności akademickiej były skoncentrowane na refleksji nad Człowiekiem jako integralnym bytem osobowym we wszelkich wymiarach jego życia i działania."

/ Misja i Strategia UKSW, 2014 r. / 

W zakresie badań naukowych Uniwersytet wspiera działania stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych, w tym w szczególności:
 • promocję i ochronę życia i zdrowia człowieka w aspekcie medycznym oraz na styku medycyny z dyscyplinami reprezentowanymi w UKSW
 • ochronę środowiska we wszelkich jego aspektach
 • studia nad Mazowszem we wszelkich zakresach
 • studia nad Kościół katolickim i jego rolą w życiu człowieka, związkiem z dziejami
 • badania nad teraźniejszością i przyszłością narodu i państwa polskiego, Europy i świata
 • dialog międzyreligijny i międzycywilizacyjny, a także współpraca między Polską i Unią Europejską, Europą Wschodnią i Bliskim Wschodem
 • współpracę z krajami cywilizacji iberyjskiej
 • badania i promocję wartości chrześcijańskie w życiu indywidualnym, społecznym ekonomicznym i politycznym
 • współczesne wyzwania wynikające z istnienia społeczeństwa informatycznego

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje