projekty_podstrony_6.jpg
Radio filozoficzne "Sed contra"

To internetowe radio filozoficzne działające na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Jego podstawową formą przekazu są podcasty. Redakcja tak opisuje swoją misję: "Naszą ambicją jest systematyczne przedstawianie słuchaczom audycji, których cechą charakterystyczną będą filozoficzne powiązania ich twórców – w większości studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach którego radio działa i rozwija się”. Szczególną postacią radia jest profesor Robert Piłat, którego fascynacja falami eteru dała impuls do założenia "Sed contra". 

Więcej informacji na stronie Radia Filozoficznego

Akademia Młodego Filozofa

Akademia Młodego Filozofa to inicjatywa pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach której prowadzone są warsztaty filozoficzne dla uczniów szkół średnich. Celem tych warsztatów jest m.in. wskazanie roli filozofii we współczesnej kulturze, rozbudzenie zainteresowań filozoficznych czy też dostarczenie filozoficznych podstaw dla rozumienia kultury i historii.

Dotychczas zrealizowano sześć edycji Akdemii:AMF

  1. O bezużyteczności filozofii?
  2. Pieniądze szczęścia nie dają… a filozofia?
  3. Zło na ławie oskarżonych.
  4. Filozoficznie o miłości.
  5. Filozoficzny fitness.
  6. O księgach, książkach i książeczkach.

Więcej informacji na stronie Akademii na Facebooku

Akademia Młodego Przyrodnika

Akademia działa przy Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, od 2021 roku realizuje cykl otwartych wykładów on-line skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia uwzględniają zagadnienia ujęte w podstawie programowej z biologii, geografii i etyki. Uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę i powtórzyć wybrane zagadnienia przed maturą. Podczas spotkań można poznać naszą uczelnię i zobaczyć, jak uczą się i pracują studenci i wykładowcy.

Więcej informacji na stronie Akademii

Festiwal Nauki

festiwalnaukiminiNasz Uniwersytet od ponad 10 lat bierze udział w warszawskim Festiwalu Nauki. Jest to wydarzenie prezentujące pracę naukowców, ich badania i osiągnięcia – w sposób przystępny i otwarty dla szerokiej publiczności. Organizujemy również lekcje festiwalowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W naszych imprezach festiwalowych uczestniczyło kilka tysięcy osób, w tym uczniowie z kilkuset szkół z Warszawy i okolic. Koordynatorem uczelnianym Festiwalu jest Alicja Wysocka z Biura Komunikacji i Informacji UKSW.

Więcej informacji na stronie Festiwalu Nauki

Noc Biologów

noc biologowWydział Biologii i Nauk o Środowisku uczestniczy w tym międzynarodowym wydarzeniu od 2014 roku. Jego celem jest upowszechnianie badań, a także popularyzacja wiedzy na temat przyrody i jej ochrony poprzez pokazy, warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów. W tworzeniu programu i prowadzeniu zajęć biorą udział przede wszystkim studenci biologii i inżynierii środowiska, w tym zrzeszeni w kołach naukowych. Koordynatorem wydarzenia na Uniwersytecie jest dr Artur Baranowski z WBiNŚ.

Więcej informacji na stronie Nocy Biologów

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje