pracownicy_podstrony_1.jpg

Obsługa bezpośrednia i telefoniczna pracowników odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 15:30.

Godziny poranne w tygodniu oraz piątek są czasem wewnętrznym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I POSIEDZEŃ KOMISJI:

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w październiku.

Wnioski na to posiedzenie można składać do 3 października 2022 r.

Kontaktować można się telefonicznie pod nr tel. 22/5618979 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypełnione i podpisane wnioski  można przesyłać scanem na ww. e- mail.

Informacji w zakresie zwiazanym z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, opieki medycznej i Multisport udziela p. Elżbieta Wójcikowska
 • tel. (22) 561.89.79 lub wew. 379, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ul. Dewajtis 5, pok. 2, poziom -1)

Dokumenty można składać do 10 dnia miesiąca. Usługa będzie wtedy aktywna od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
 • pracownicy zatrudnieni w UKSW w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w tym pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, zwani dalej „pracownikami”,
 • emeryci i renciści dla których UKSW był ostatnim pracodawcą przed ich przejściem na emeryturę lub rentę, zwani dalej „emerytami i rencistami UKSW “,
 • członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów UKSW,
 • dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej przed osiągnięciem pełnoletności - otrzymujące rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, bądź emerycie lub renciście UKSW (do wniosku obligatoryjnie dołącza się dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty rodzinnej).

Za członków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów uważa się:

 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej – do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat. W przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, do wniosku obligatoryjnie dołącza się aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (świadczenia dla dzieci są przyznawane do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły one odpowiednio 18. bądź 21. rok życia),
 • osoby wymienione powyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek (do wniosku obligatoryjnie dołącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, kserokopia do akt),
 • współmałżonka.
Wnioski i formularze są dostępne na FORUM, po zalogowaniu się do postu dla pracowników wyszukiwarka
Treść Regulaminu ZFŚS znajduje się w Monitorze UKSW (zob.) oraz zarządzenie zmieniające Regulamin ZFŚS (zob.), które zmieniło wniosek o pożyczkę, umowę pożyczki, klauzulę informacyjną oraz dodało oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
Numer konta do spłaty zobowiązań z ZFŚS: 77 10901014 0000 0001 2952 3035

Zmiana Regulaminu ZFŚS z dnia 04 lipca 2017 r. (zob.)

Skład komisji do spraw socjalnych:
 • Przewodniczący: ks. dr Roman Tomanek;
 • Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Mróz;
 • Członkowie: Jolanta Białkowska, Katarzyna Dominiak, Elżbieta Giedroić, Beata Kucharuk, Katarzyna Mikołajczyk, Edyta Nowakowska, Ewa Popławska, Anna Przetacka, Adrian Sieczka , Jolanta Wierzbicka, Agnieszka Wilczek, Danuta Zaremba, Elżbieta Wójcikowska.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje