administracja_03.jpg

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I POSIEDZEŃ KOMISJI:

Posiedzenie Komisji ds. Socjalnych odbędzie się 25 lipca  2018 roku.
Na posiedzeniu będą rozpatrywane wnioski złożone do 23 lipca 2018 roku.

 

Informacji w sprawach pomocy socjalnej, opieki medycznej i Multisport udziela p. Elżbieta Wójcikowska  

 • tel. (22) 561.89.79 lub wew. 379, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ul. Dewajtis 5, pok. 2, poziom -1)
Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
 • pracownicy zatrudnieni w UKSW w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w tym pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, zwani dalej „pracownikami”,
 • emeryci i renciści dla których UKSW był ostatnim pracodawcą przed ich przejściem na emeryturę lub rentę, zwani dalej „emerytami i rencistami UKSW “,
 • członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów UKSW,
 • dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej przed osiągnięciem pełnoletności - otrzymujące rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, bądź emerycie lub renciście UKSW (do wniosku obligatoryjnie dołącza się dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty rodzinnej).

Za członków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów uważa się:

 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej – do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat. W przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, do wniosku obligatoryjnie dołącza się aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (świadczenia dla dzieci są przyznawane do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły one odpowiednio 18. bądź 21. rok życia),
 • osoby wymienione powyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek (do wniosku obligatoryjnie dołącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, kserokopia do akt),
 • współmałżonka.
Wnioski i formularze są dostępne na FORUM, po zalogowaniu się do postu dla pracowników wyszukiwarka
Treść Regulaminu ZFŚS znajduje się w Monitorze UKSW (zob.)

Zmiana Regulaminu ZFŚS z dnia 04 lipca 2017 r. (zob.)

Skład komisji do spraw socjalnych:
 • Przewodniczący: ks. dr Roman Tomanek;
 • Wiceprzewodniczący: Mróz Akadiusz;
 • Członkowie: Banaśkiewicz Jolanta, Białkowska Jolanta, Chajęcka Małgorzata, Gardocka Marzena, Grygo Błażej, Kordyasz Tomasz, Łapińska Dorota, Mikołajczyk Katarzyna, Młynarczyk Ewa, Stasiak Joanna, Sieczka Adrian, Wegner Anna, Wójcikowska Elżbieta.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje