administracja_02.jpg

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I POSIEDZEŃ KOMISJI:

Posiedzenie Komisji ds. Socjalnych odbędzie się 19 września  2018 roku.
Na posiedzeniu będą rozpatrywane wnioski złożone do 17 września
2018 roku.

 

Informacji w sprawach pomocy socjalnej, opieki medycznej i Multisport udziela p. Elżbieta Wójcikowska  

 • tel. (22) 561.89.79 lub wew. 379, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ul. Dewajtis 5, pok. 2, poziom -1)
Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są:
 • pracownicy zatrudnieni w UKSW w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w tym pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, zwani dalej „pracownikami”,
 • emeryci i renciści dla których UKSW był ostatnim pracodawcą przed ich przejściem na emeryturę lub rentę, zwani dalej „emerytami i rencistami UKSW “,
 • członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów UKSW,
 • dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej przed osiągnięciem pełnoletności - otrzymujące rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, bądź emerycie lub renciście UKSW (do wniosku obligatoryjnie dołącza się dokumenty potwierdzające otrzymywanie renty rodzinnej).

Za członków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów uważa się:

 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodzinnych form pieczy zastępczej – do lat 18, a jeżeli nadal kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat. W przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, do wniosku obligatoryjnie dołącza się aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (świadczenia dla dzieci są przyznawane do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły one odpowiednio 18. bądź 21. rok życia),
 • osoby wymienione powyżej, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek (do wniosku obligatoryjnie dołącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, kserokopia do akt),
 • współmałżonka.
Wnioski i formularze są dostępne na FORUM, po zalogowaniu się do postu dla pracowników wyszukiwarka
Treść Regulaminu ZFŚS znajduje się w Monitorze UKSW (zob.)

Zmiana Regulaminu ZFŚS z dnia 04 lipca 2017 r. (zob.)

Skład komisji do spraw socjalnych:
 • Przewodniczący: ks. dr Roman Tomanek;
 • Wiceprzewodniczący: Mróz Akadiusz;
 • Członkowie: Banaśkiewicz Jolanta, Białkowska Jolanta, Chajęcka Małgorzata, Gardocka Marzena, Kordyasz Tomasz, Mikołajczyk Katarzyna, Młynarczyk Ewa, Stasiak Joanna, Sieczka Adrian, Wegner Anna, Wójcikowska Elżbieta.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje