projekty_podstrony_6.jpg

Wykaz aktualnie realizowanych projektów z NCBiR

projekt3

Tytuł projektu: Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie

Wartość całkowita projektu: 16.337.077,83 zł

Okres realizacji: 19.02.2018 – 18.02.2022

Typ projektu: dydaktyczny, edukacyjny i rozwojowy

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i kompetencji 4678 studentów (w tym 3030 K) studiów stacjonarnych I i II st. oraz jednolitych magisterskich na kierunkach objętych wsparciem w ramach projektu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią poprzez podniesienie kompetencji 154 os. (118 K, 36 M) z kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych.

Efekt projektu: Efektem projektu będzie wysoko wykwalifikowany i pożądany na rynku pracy absolwent, przygotowany kompleksowo do podjęcia zatrudnienia, oraz kadra kierownicza i administracyjna UKSW odpowiednio przygotowana do wyzwań związanych z restrukturyzacją i reformą szkolnictwa wyższego.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach ścieżki Zintegrowane Programy Uczelni obejmuje dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie uczelnią z wdrożeniem nowoczesnych technologii (m.in.: aplikacja mobilna ulepszająca komunikację studentów z uniwersytetem). Projekt obejmuje następujące moduły:


• MODUŁ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
• MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI
• MODUŁ ZARZĄDZANIA W INTYTULACJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Dofinansowanie projektu z UE: 15 846 962,83 zł

Tytuł projektu: Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania

Wnioskodawca: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46

Partnerzy:

  1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,
  2. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa,
  3. HTRC sp. z o.o., ul. Boczna 6, 05-075 Warszawa.

Wartość całkowita projektu: 3.750.000 zł (w tym 279.000 zł dla UKSW)

Okres realizacji: 22.12.2015 – 21.12.2017

Typ projektu: badawczy i rozwojowy (B+R)

Opis projektu: Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi.

strona www projektu

Tytuł projektu: Nowoczesny pedagog

Wartość całkowita projektu: 402.345,00 zł

Okres realizacji: 01.12.2016 – 30.09.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

strona www projektu

Tytuł projektu: Inkubator psi: modele kompetencyjne studenta psychologii

Wartość całkowita projektu: 1.374.007,20 zł

Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.11.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

strona www projektu

Tytuł projektu: Absolwent z kompetencjami

Wartość całkowita projektu: 467.505,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

strona www projektu

Tytuł projektu: Udany start. Wsparcie kariery studentów UKSW przez przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach kultury

Wartość całkowita projektu: 605.417,36 zł

Okres realizacji: 10.04.2017 – 09.04.2020

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

strona www projektu

Tytuł projektu: Forum Logicum

Wartość całkowita projektu: 50.810,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekty Edukacji Filozoficznej w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej.

strona www projektu

Tytuł projektu: Lepsza Kadra=Lepszy Student

Wartość całkowita projektu: 107.359,49 zł

Okres realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją.

strona www projektu

Tytuł projektu: Humanista w instytucjach kultury. Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Wartość całkowita projektu: 272.812,50 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.01.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

strona www projektu

Tytuł projektu: Program rozwoju kompetencji praktycznych na kierunku ekonomia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych

Wartość całkowita projektu: 682.605,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.09.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

strona www projektu

Tytuł projektu: Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Wartość całkowita projektu: 825.650,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.12.2018

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

strona www projektu

Tytuł projektu: Program stażowy dla studentów prawa - równe szanse na konkurencyjnym rynku

Wartość całkowita projektu: 1.067.616,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 31.03.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

strona www projektu

Tytuł projektu: Studiujesz stosunki międzynarodowe? Praktykuj!

Wartość całkowita projektu: 631.875,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.11.2018

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

strona www projektu

Tytuł projektu: Praktyki z sukcesem

Wartość całkowita projektu: 427.362,50 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

strona www projektu

Tytuł projektu: Praktykuj z nami

Wartość całkowita projektu: 396.982,50 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 02.10.2018

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: realizacja wysokiej jakości programów stażowych.

Tytuł projektu: Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

Wartość całkowita projektu: 915.640,05 zł

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2021

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu: wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

strona www projektu

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje