kierunki_dzialan_01.jpg
Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez modernizację i adaptację do nowych celów budynku dawnego Kasyna Oficerskiego na terenie Twierdzy Modlin

Typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie

Wnioskodawca: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Partnerzy:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek,

Planowany okres realizacji projektu: od 09-05-2016 do 30-06-2018

Opis projektu: Głównym założeniem projektu jest adaptacja do nowych celów zabytkowego obiektu architektury wojskowej, tak aby w ramach zrealizowanego projektu powstał wielowymiarowy katalog funkcji kulturowych w tym edukacyjnych dla różnorodnej grupy odbiorców – mieszkańcy, turyści krajowi i zagraniczni. Inwestycja ukierunkowana jest m.in. na infrastrukturę trwałą i obejmuje konserwatorskie prace interwencyjne oraz adaptacyjne
a także zakup koniecznego wyposażenia, zwiększając dostępność do zasobów dziedzictwa kultury i edukacji, w tym dla osób niepełnosprawnych. Planowane w ramach inwestycji prace modernizacyjne i renowacyjne przyczynią się do zahamowania procesu degradacji zabytkowego obiektu budownictwa wojskowego, nadaniu mu nowych funkcji oraz utrwaleniu jego historycznych i artystycznych wartości. Wspomniane prace umożliwią zachowanie ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, co jest jednym z celów szczegółowych projektu. Ponadto po zrealizowaniu projektu obiekt stanie się miejscem funkcjonowania rozszerzonej oferty instytucji miejskich działających na polu kultury, koncentrując aktywność na nowoczesnych i kreatywnych metodach udziału w kulturze, podnoszeniu jej jakości i różnorodności. Wnioskodawca w ramach projektu wykona prace w zakresie: przygotowania terenu pod inwestycję; prace konserwatorskie i restauratorskie- remont stropów drewnianych oraz roboty posadzkowe, roboty sztukatorskie i malarskie, wymiany drzwi; usunie bariery architektoniczne tak aby uzyskać swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych; przeprowadzi prace, elektryczne, budowlano- montażowe; wykona digitalizację z powszechnym udostępnieniem zasobów dziedzictwa kultur. tj.: cyfrową inwentaryzację obiektu (netto); dokona zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Kwota: wartość ogółem: 5 630 441,46, Wydatki kwalifikowane: 4 596 480,87 Wkład UE: 3 438 087,68

Zadania UKSW: Uniwersytet  w ramach projektu odpowiada w całości za przygotowanie prac digitalizacyjnych, a także stworzenie platformy cyfrowej oraz udostępnienie w Internecie materiałów powstałych w ramach projektu. Działanie to realizowane będzie zgodnie z zakładanym wkładem finansowym 81 000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

logo orzel

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje