projekty_podstrony_6.jpg

POZIOM KOLOR RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFRR

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dofinansowanie

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych
Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dokumentacja konkursowa:
Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Czas trwania i wartość projektu

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 89 107 212,16 zł

Kwota dofinansowania: 55 046 989,21 zł

 
Uczestnicy projektu

Projekt realizowany jest w konsorcjum złożonym z trzech podmiotów naukowych i czterech komercyjnych.

Lider:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy naukowi:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Partnerzy biznesowi:
KGHM
PGE
Termocent Marek Kitliński
GEOCOM Waldemar Leśko

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego (MCB). Jego głównym elementem jest budowa unikalnego ośrodka badawczego w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce i realizacji zadań państwa na różnych poziomach związanych z transformacją cyfrową.

Równocześnie, Centrum będzie skupiać zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi.

Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2022.

Sama struktura Centrum jak i przewidywany zakres jego działalności zakładają zorientowany na problemy aplikacyjne charakter tej placówki. W założeniu, nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwoli na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie. Zasadność utworzenia takiego centrum wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w każdym obszarze badań, również w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Jest to odpowiedź na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego i biznesowego. W Polsce brakuje ośrodka, który w jednym miejscu gromadziłby specjalistów z zakresu IT, nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych, medycznych i technicznych.

Utworzenie jednego interdyscyplinarnego Centrum pozwoli na stworzenie wciąż jeszcze wyjątkowej, międzyobszarowej oferty badawczej, zdolnej do zdecydowanie szybszego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki, co znacząco wpłynie zarówno na szybkość przygotowania oferty, jak i dotychczasowe możliwości badawcze członków konsorcjum.

Efekty projektu

W ramach projektu powstają dwa budynki w Dziekanowie Leśnym (zobacz lokalizację), w których znajdą się laboratoria:

Więcej o projekcie: https://cnt.edu.pl/projekty/mcb
 

Akademia wolontariatu – nowe spojrzenie na edukację dorosłych, nr WER19SZA0003

wiedza-edukacja-rozwok.PNG

Projekt „Akademia wolontariatu” realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 1.02.2021 do 28.02.2022 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu: WER19SZA0003

Wartość projektu: 564 682,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 532 439,27 zł  

Okres realizacji: 1.02.2021 - 28.02.2022

Cel projektu

„Akademia wolontariatu” to innowacyjny projekt edukacyjny skierowany do osób pracujących powyżej 25 roku życia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, które pragną podnieść swoje umiejętności podstawowe i rozwinąć kompetencje społeczne w niestandardowy sposób. Jest też ofertą dla osób poszukujących nowego celu w życiu (praca społeczna) lub zmagających się z wypaleniem zawodowym i pragnących przełamać rutynę w pracy. To nowa ścieżka dla osób, które chcą nauczyć się czegoś nowego, ale nie znalazły na rynku odpowiedniej oferty i które pragną pogodzić obowiązki zawodowe i prywatne z własnym rozwojem.

Celem projektu jest przetestowanie opracowanego modelu edukacji oraz sprawdzenie skuteczności i efektywności zaproponowanych w nim metod. Nowy model ma dostarczyć niestandardowego sposobu podnoszenia umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego oraz umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych. Model zostanie przetestowany wśród 20 osób z grupy docelowej poprzez ich udział w działaniach „Akademii wolontariatu”, obejmujących indywidualną diagnozę umiejętności podstawowych, kompetencji społecznych i potrzeb, wsparcie edukacyjne, doradztwo i walidację nabytych umiejętności.

Nauka w ramach „Akademii wolontariatu” będzie odbywać się podczas tworzenia programu wolontariatu pracowniczego, obejmującego 3 części: analizę sytuacji i potrzeb firmy, która miałaby taki wolontariat wprowadzić oraz stworzenie budżetu i planu promocji programu. W procesie edukacji kładziemy nacisk na ograniczenie teorii do niezbędnego minimum i naukę przez działanie, w zindywidualizowany sposób - przystosowany do potrzeb i oczekiwań każdej osoby uczestniczącej w testowaniu.

Przetestowanie modelu w praktyce pozwoli stwierdzić czy zaproponowane metody są skuteczne i efektywne w edukacji osób dorosłych. Ponadto udział w projekcie pozwoli jego uczestniczkom i uczestnikom podnieść umiejętności podstawowe (dwie najniżej ocenione spośród trzech umiejętności: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne i umiejętności cyfrowe) o minimum 1 poziom zgodnie z PRK i rozwinąć kompetencje społeczne, a także zapoznać się z ideą wolontariatu pracowniczego. W efekcie osoby te będą gotowe podejmować nowe, bardziej odpowiedzialne zadania zawodowe i częściej wykorzystywać technologię w codziennym życiu, co umożliwi im skuteczniejsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych i podniesienie jakości życia.

Zostanie także opracowany Raport zbiorczy z diagnozy uczestników projektu, a także Raport podsumowujący przebieg testowania modelu wsparcia wraz z finalną wersją modelu

Więcej o projekcie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/?p=2618

 

Ekologiczny transport przyszłości, nr EOG/19/K3/W/0032

projekty-frse-norway.png

Nr umowy o dofinansowanie: EOG/19/K3/W/0032 z dnia 04.03.20 r.

Partner: Fundacja Kierunkowskaz

Wartość całkowita projektu: 121.280,00 euro

Okres realizacji: 01.07.2020 30.06.2022

Instytucja finansująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Typ projektu: dydaktyczny

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu ekologicznych paliw przyszłości, w które wpisuje się idea elektromobilności i paliw alternatywnych. Studia kierowane są do osób dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.

Strona projektu: https://education.org.pl/projekty/ekologiczny-transport-przyszlosci/

 

Efektywne NGO 2, nr POWR.02.16.00-00-0094/19

wiedza-edukacja-rozwok.PNG

Lider projektu: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”

Wartość całkowita projektu: 971.150,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 776 920,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2022

Instytucja finansująca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Typ projektu: szkoleniowy

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności eksperckich niezbędnych do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, poprzez ich przeszkolenie i dostarczenie doradztwa indywidualnego. Dzięki złożonej weryfikacji nabycia kompetencji i wiedzy oraz formule prowadzenia szkoleń uzupełnionej o ćwiczenia warsztatowe, projekt będzie prowadził do trwałego wzmocnienia NGO. Realizacja projektu przyczyni się bowiem do wzrostu potencjału kadrowego pracowników zaangażowanych w proces stanowienia prawa. Dzięki temu możliwe będzie szersze włączenie NGO do procesów legislacyjnych na poziomie centralnym, a co za tym idzie osiągnięcie lepszej jakości legislacji i uchwalanie efektywniejszego oraz dostosowanego do potrzeb obywateli prawa.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 18 cyklów szkoleń (każdy cykl - 2 dni po 8 godzin) w miastach całej Polski. Każde szkolenie będzie obejmowało 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Planowane terminy spotkań w 2020 r.:

  • 29-30 czerwca 2020 r.
  • 20-21 sierpnia 2020 r.
  • 28-29 września 2020 r.
  • 26-27 października 2020 r.
  • 5-6 listopada 2020 r.
  • 7-8 grudnia 2020 r.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w ramach projektu, godziny dyżurów:

  • Planowanie strategiczne celów organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa: Paulina Bednarz: wtorek 8:00-12:30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 509 912 353
  • Proces stanowienia prawa w Polsce i udział NGO w konsultacjach publicznych. Planowanie potrzeb organizacji w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa: Anna Szcześniak: poniedziałek 13:30-15.30 i środa 13:30-15:30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: 509 912 351
  • Strategiczne planowanie działań - metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów: dr Mariusz Szyrski: czwartek 10:00-12:00. W celu odbycia konsultacji proszę uprzednio o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa: Lubomiła Aksamit: piątek 13.00-16.00. W celu odbycia konsultacji proszę uprzednio o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 507 098 535 Małgorzata Wojtczak: czwartek 12.00-15.00. W celu odbycia konsultacji proszę uprzednio o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel: 22 561 90 25

W celu rejestracji na szkolenia zapraszamy na stronę internetową Lidera:

https://iped.pl/efektywne-ngo-2.html

 

Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, nr POWR.05.04.00-00-0180/19-00/1726/2019/942

wiedza-edukacja-rozwok.PNG

Wartość całkowita projektu: 8.363.806,00 zł

Okres realizacji: 04.11.2019 - 30.06.2023

Instytucja finansująca: Ministerstwo Zdrowia

Typ projektu: szkoleniowy

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży w woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim dzięki wykształceniu specjalistycznej kadry medycznej zajmującej sie zdrowiem psychicznym.

 

Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się, nr UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00

wiedza-edukacja-rozwok.PNG

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.04.03.00-00-0131/18-00 z dn. 05.12.19 r.

Wartość całkowita projektu: 838.470,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2019 - 31.10.2021

Instytucja finansująca: Centrum Projektów Europejskich

Typ projektu: naukowo- badawczy

Cel projektu

Głównym celem jest wypracowanie i wdrożenie w okresie realizacji projektu, w oparciu o transfer i adaptację austriackich rozwiązań i praktykę nowego sposobu świadczenia usług publicznych w jednostce samorządu terytorialnego (JST) wraz ze standardem obsługi, dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, a szczególnie posługujących się wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji (dalej zwanych osobami korzystającymi z AAC lub użytkownikami AAC).

 

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne niepublikowanych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego „Pro memoria”, nr 0013/FiL/2016/20

Nr umowy o dofinansowanie: 0013/FiL/2016/20

Wartość całkowita projektu: 1.000.000,00 zł

Okres realizacji: 23.12.2016 – 22.12.2021

Instytucja finansująca: Skarb Państwa - Minister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ projektu: szkoleniowy

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie, opatrzenie aparatem krytycznym i przygotowanie w ten sposób wydania książkowego i cyfrowego niepublikowanych dotąd pism kard. Stefana Wyszyńskiego, jednego z polskich teologów i myślicieli społecznych XX wieku. Na cały zbiór składa się ponad 30 teczek po około 500 kart rękopisu każda. W ramach wniosku możliwe będzie opracowanie 14 tomów codziennych zapisków „Pro Memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego z lat 1960-1973, dokonane na podstawie oryginalnego rękopisu zdeponowanego przez autora w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje