projekty_podstrony_7.jpg
Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy, nr POWR.02.10.00-00-9003/17

FE POWER poziom pl 1 rgb

Wartość projektu: 8 106 036,50 zł (środki europejskie: 6 831 767,56 zł, dotacja celowa: 1 274 268,94 zł)
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://www.wspieraniediagnozy.pl/obszar-oso.html

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny, nr POWR.02.10.00-00-9004/17

FE POWER poziom pl 1 rgb

Wartość projektu: 7 591 045,10 zł (środki europejskie: 6 397 732,81 zł, dotacja celowa: 1 193 312,29 zł)
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://www.wspieraniediagnozy.pl/obszar-fse.html

Projekty są realizowane w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Organizacja studiów anglojęzycznych dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, a w szczególności z Afryki nr MEiN/2021/DWM/177

znak mein

 

To inicjatywa edukacyjno-formacyjna, która ma na celu podniesienie jakości studiów w języku angielskim. jest adresowana do studentów pochodzących z terenów objętych dyskryminacją mniejszości religijnych i etnicznych oraz przemocą, głównie z terenów Afryki. Realizacja tego projektu ma istotny wkład w kształcenie przyszłych kadr naukowych w krajach objętych dyskryminacją i prześladowaniami.

Wartość projektu: 380 000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Kierownik projektu: ks. dr Mariusz Boguszewski
Okres realizacji: 9.09.2021r.-31.12.2021 r.

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy MEiN/2021/DWM/177 z dnia 9 września 2021 r.

Projekty Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programów Doskonała Nauka oraz Społeczna Odpowiedzialność Nauki

znak mein

Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa

Wysokość finansowania projektu: 75 100,00 zł
Jednostka: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z Biblioteki Głównej UKSW w Warszawie

Wysokość finansowania projektu: 44 020,00 zł
Jednostka: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Społeczna odpowiedzialność publicznych instytucji kultury – przykład muzealnictwa

Wysokość finansowania projektu: 123 000,00 zł
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW

Człowiek, społeczeństwo, gospodarka - cywilizacyjne wyzwania wobec ekonomii i socjologii

Wysokość finansowania projektu: 20 000,00 zł
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia urodzin Papieża Jana Pawła II

Wysokość finansowania projektu: 78 889,00 zł
Jednostka: Wydział Teologiczny UKSW

Przyczyny i procedury utraty stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła katolickiego

Wysokość finansowania projektu: 33 834,00 zł
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

V Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Wysokość finansowania projektu: 44 833,40 zł
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego UKSW

Monografia "Prawda i pojęcie"

Wysokość finansowania projektu: 19 555,00 zł
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Prawo nowych technologii - drony, elektromobilność. Innowacja, rozwój, bezpieczeństwo

Celem projektu jest popularyzacja badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii poprzez upowszechnienie wiedzy na temat regulacji prawnych odnoszących się do bezzałogowych statków powietrznych – dronów – w szczególności ich eksploatacji, projektowania, obowiązków operatorów i pilotów oraz wiedzy na temat obowiązków podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności i mechanizmów wsparcia użytkowników.

Wartość dofinansowania: 235 087,00 zł
Całkowity koszt: 265,087 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Nazwa programu: Społeczna odpowiedzialność nauki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje