projekty_podstrony_7.jpg
Naukowcy z UKSW w ostatnich dwóch latach pozyskali ponad 37 milionów złotych na badania naukowe. Liczba grantów realizowanych na Uniwersytecie wyniosła 244.

Projekty naukowe, realizowane na naszej uczelni od 2018 roku są finansowane głównie ze środków Narodowego Centrum Nauki, a także subwencji otrzymanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jej wysokość zależy od decyzji władz uczelni). Naukowcy z UKSW realizują również projekty przeznaczone na działalność upowszechniającą naukę (Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki) oraz projekty z Narodowego Program Rozwoju Humanistyki. W związku ze zmianami, wprowadzonymi przez MNiSW, od 2019 roku zrezygnowano z dotacji na badania statutowe oraz badania młodych naukowców.

projekty 20182020

Pod względem wysokości dotacji do największych projektów należą:

  • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej - grant z NCN na ponad 2 mln 600 tys. - projekt pod kierownictwem prof. Przemysława Urbańczyka z Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych; kierownikiem zespołu jest dr hab. Jacek Tomczyk prof. uczelni z Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej;
  • BOND - Nowe wiązania chemiczne i ścieżki oddziaływania nadwymiennego tworzone w warunkach wysokiego ciśnienia przez układy bogate we fluor - grant z NCN na blisko 2 mln - projekt pod kierownictwem dr hab. Dominika Kurzydłowskiego prof. uczelni z Instytutu Chemii na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym;
  • W stronę kołowego modelu narcyzmu - grant z NCN na ponad 1 mln 700 tys. – projekt pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Żemojtel- Piotrowskiej prof. uczelni z Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej;
  • Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część II. Warmia Wschodnia i Natangia - grant z NPRH na ponad 1 mln 300 tys. -  projekt pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego z Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych;
  • Dynamika emocji i regulacja emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą pobierania próbek doświadczenia (ESM) i metodą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI) – grant z NCN na ponad 1 mln 100 tys. – projekt pod kierownictwem dr hab. Katarzyny Kucharskiej prof. uczelni z Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej;
  • Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach prokreacyjnych – grant z NCN na ponad 1 mln – projekt pod kierownictwem dr hab. Moniki Mynarskiej z Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej;
  • Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzenie centrowanej - obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne – grant z NCN na ponad 800 tys. – projekt pod kierownictwem dr. inż. Piotra Kwaśnika z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.
Główne obszary badawcze na UKSW koncentrują się wokół psychologii, zagadnień związanych z prawem i administracją, historią, archeologią, literaturoznawstwem, teologią czy naukami ścisłymi. Najwięcej projektów realizowanych jest na wydziałach: filozofii chrześcijańskiej (60), nauk historycznych (40), prawa i administracji (34) i teologicznym (27).

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku zapewnia Biuro Badań Naukowych, które zajmuje się m.in. obsługą formalną projektów finansowanych ze środków pozauczelnianych.

źródło: Biuro Badań Naukowych UKSW

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje