foto_08.jpg

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) na mocy Ustawy z dnia 3 września 1999 - Zobacz treść. Aktualnie uczelnia kształci ponad 11 000 studentów i doktorantów na 37 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 uprawinień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

uniwersytet dzis 01Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno na studiach jednolitych magisterskich, studiach pierwszego i drugiego stopnia. UKSW oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST. Studenci, którzy oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki. Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

uniwersytet dzis 02UKSW jest instytucją sprzyjającą osobom niepełnosprawnym. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na naszej uczelni. Udziela informacji o programach dla tych osób, jak też informacji o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych. Oferujemy też pomoc przy rejestracji na studia.

Doświadczeni pracownicy Biura Karier umożliwią uczestnictwo w stażach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane firmy krajowe oraz zagraniczne.

UKSW wychodząc naprzeciw społecznej debacie na temat współpracy uczelni wyższych z rynkiem pracy powołało w 2011 roku specjalną jednostkę ogólnouczelnianą o nazwie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego, której nadrzędnym  celem jest przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez rozwijanie ich  kompetencji miękkich. Uniwersytet stał się tym samy jedną z pierwszych w Polsce uczelni włączających do oferty dydaktycznej zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności szczególnie poszukiwanych przez pracodawców. Centrum prowadzi zajęcia ogólnouczelniane takie jak: Warsztaty Rozwoju Kariery, Warsztaty Umiejętności Trenerskich, Warsztaty Kompetencji Społecznych, Warsztaty Umiejętności Liderskich i wiele innych. Drugim obszarem działań jednostki jest zapewnianie studentom, absolwentom a także uczniom szkół średnich konsultacji w obszarze planowania kariery i przedsiębiorczości a także wsparcia psychologicznego w kontekście rozwoju zawodowego. Więcej na www.szkolenia.uksw.edu.pl

Uniwersytet zatrudnia ponad 1144 osób w tym 736 nauczycieli akademickich i 408 pracowników administracyjnych.

uniwersytet dzis 03UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych Kampusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach.

Na niektórych wydziałach system e-learning jest wzbogaceniem i uzupełnieniem zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi (wykład, ćwiczenia, konwersatoria). Nauczanie na odległość pozwala przede wszystkim na umieszczanie w jednym miejscu materiałów dla studentów, zarówno z wykładów, jak i z ćwiczeń. Umożliwia także interaktywne komentowanie tekstów, moderowanie dyskusji między samymi studentami czy studentem i wykładowcą oraz sprawną weryfikację zdobytych wiadomości przez testy i prace pisemne.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje