foto_11.jpg
staz 300x100Do 10 października 2017 r. studenci oraz doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
Stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który:
  • zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów wybitne wyniki naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub miał wybitne osiągnięcia w sporcie.

O stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.

Informację o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 można znaleźć na stronie MNiSW.

Stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane doktorantowi, który spełnił następujące warunki:
  • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów; osiągnął w okresie studiów doktoranckich wybitne wyniki naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub miał wybitne osiągnięcia w sporcie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 84 stypendia w danym roku kalendarzowym. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.staz 300x100

Informację o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 można znaleźć na stronie MNiSW.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje