foto_06.jpg

NKNJM Rektor UKSW wraz z najbliższymi współpracownikami uczestniczył w Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. Podczas konferencji prezentowana jest „konstytucja dla nauki”.

W dniach 19 i 20 września odbył się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowano projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego. To najważniejsze wydarzenie dla szkół wyższych, które będą musiały zaadaptować się do nowych wyzwań stawianych przed uczelniami. Wśród najważniejszych zagadnień omawianych podczas Narodowego Kongresu Nauki były m.in.: parametryzacja jednostek naukowych, jakość w dydaktyce czy wprowadzenie dwóch flagowych programów dla uczelni: Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza oraz NKNRegionalne inicjatywy doskonałości.NKN

Pierwszy projekt będzie przeznaczony dla uczelni spełniających wymagania określone w nowej ustawie. - Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez międzynarodowy panel ekspertów o światowej renomie, a program będzie wspierał wieloletnią strategię uczelni na rzecz doskonałości. Mechanizm finansowania takich uczelni będzie oparty o wieloletni kontrakt, który będzie zobowiązywać uczelnie do osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku celów – mówił podczas kongresu Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W Narodowym Kongresie Nauki udział wzięły władze UKSW:

  • JM Rektor - Ks. Prof. Stanisław Dziekoński
  • Ks. Prof. Maciej Bała – Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju
  • Ks. Prof. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • Prof. Anna Fidelus – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
  • Dr Maria Hulicka – Kanclerz
  • Mgr Anna Kołcz – Kwestor
  • Prof. Marek Michalski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • Ks. Prof. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału Teologicznego

W kongresie uczestniczyli również przedstawiciele studentów i doktorantów naszego Uniwersytetu. 

Proces przygotowywania nowej ustawy rozpoczął się w lutym 2016 roku, gdy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na opracowanie założeń do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

wladze uksw nkn

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje