foto_06.jpg
inau stonaUroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się na UKSW 9 października w auli Jana Pawła II na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis 5.

 
IMG 5796Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego, Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza. Następnie orszak akademicki udał się do auli Jana Pawła II gdzie rozpoczęła się uroczysta sesja.

Jego Magnificencja, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW przywitał wszystkich zebranych.

W swym przemówieniu przedstawił założenia nowej Ustawy 2.0 oraz wskazał jak Uniwersytet odpowiada na jej wymogi. Zwrócił uwagę na imponującą dynamikę wzrostu w pozyskiwaniu grantów badawczych. Jej efektem jest blisko 100 projektów badawczych realizowanych w 2017 roku, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwalifikuje do nowego algorytmu finansowania uczelni. Ks. Rektor przypomniał także o nowych inicjatywach, które wpłyną na rozwój naszej uczelni. Są to m.in. utworzenie Wydziału Medycznego czy Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego. Tworząc takie Centrum znacząco poszerzymy ofertę badań, które dziś są skupione głównie w zbudowanym niedawno Centrum Technologii Informacyjnych. Ks. Rektor poinformował zebranych o powstaniu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, której celem jest wspieranie Uniwersytetu we wszelkich inicjatywach, które stanowią o umacnianiu jego pozycji. Zachęcił całą społeczność akademicką do aktywnego korzystania z możliwości, jakie daje Fundacja.

W dalszej części przemówienia Ks. Rektor zwrócił uwagę na fakt coraz większego umiędzynarodowienia UKSW oraz stałego polepszania warunków pracy i studiowania. Niebawem rozpoczniemy bowiem budowę nowoczesnej hali sportowej, finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Sportu, które zakwalifikowało tę nową inwestycję jako strategiczną dla rozwoju sportu.

Nawiązując do osoby Patrona, ks. Rektor zwrócił uwagę na fakt, iż w  naszych badaniach wiele uwagi poświęcamy Jego osobie i dziełu. Jesteśmy jednym z najbardziej prężnych ośrodków w świecie, jeśli chodzi o badania i publikacje poświęcone kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiego. Bardzo zaawansowany jest projekt „Pro memoria”, w ramach którego opracowywane są archiwa po kardynale Wyszyńskim, prowadzony w konsorcjum z Archidiecezją Warszawską, Gnieźnieńską i Instytutem Pamięci Narodowej. W podsumowaniu ks. Rektor powiedział „dzisiaj jesteśmy nie tylko instytucją wiarygodną, ale też kompetentną w wielu dziedzinach. Wydaje się, że właśnie dlatego bez trudu wchodzimy we współpracę naukowo-badawczą z renomowanymi ośrodkami akademickimi, naukowymi i gospodarczymi w Polsce i poza jej granicami”.

List wystosowany do zgromadzonych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju, ks. prof. Maciej Bała.

Pani Senator Małgorzata Kopiczko przekazała zebranym słowa Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Karczewskiego, zaś Minister Paweł Lewandowski odczytał list Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

Następnie przemówienia wygłosili: prof. Łukasz Szumowski z MNiSW, pan Tomasz Zdzikot z MSWiA, pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz pan Aleksander Nawrat, zastępca Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju.

IMG 5800W dalszej części uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów, którą przeprowadziła prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Nastąpiło także przekazanie Sztandaru UKSW nowoprzyjętym studentom. W ich imieniu głos zabrał przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UKSW, pan Łukasz Słończewski. Po nim przemawiał pan Igor Kilanowski, przewodniczący Samorządu Doktorantów.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Federica Wolf z Wydziału Medycyny i Chirurgii A. Gemelli w Rzymie, Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca (Univerisità Cattolica del Sacro Cuore). Zaprezentowała swoją uczelnię i zaznaczyła, że projekt otwarcia szkoły medycznej w kontekście planów UKSW jest dużym wyzwaniem. Aby zrealizować ten ambitny projekt, potrzebna jest m.in. kompetencja i autorytet zespołu wykładowców otwartego na nowe doświadczenia oraz wiele entuzjazmu i współpracy pomiędzy wykładowcami i studentami. Wyraziła nadzieję, że "obie uczelnie będą mogły w sposób konkretny współpracować przy organizacji tego ambitnego projektu", oraz "50-letnie doświadczenie włoskiego uniwersytetu w tej dziedzinie będzie inspiracją i pomocą, biorąc pod uwagę synergię myśli i celów dwóch instytucji."

Uroczystość inauguracji uświetniła swym występem grupa teatralna Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie „Błogosławiony Euzebiusz”.

Na koniec uroczystości błogosławieństwa udzielił Jego Eminencja ks. kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW.

 IMG 5801  IMG 5794  IMG 5804

Listy okolicznościowe:

Prymas Polski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu

Marszałek Senatu

Wicepremier Jarosław Gowin

Wicepremier Piotr Gliński

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

Prezes ZUS

Rektor UJ

Fotorelacja z wydarzenia - przejdź do galerii

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje