foto_06.jpg
lumen wwwCentrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW otrzymało nagrodę w konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2017 w kategorii Rozwój.

Lumen 2

Konkurs LUMEN to idea mająca na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi, zapoczątkowana z inicjatywy firmy doradczotechnologicznej PCG Academia w 2015 roku.

Jednym z założeń konkursu było wyróżnienie osób lub zespołów odpowiedzialnych za realizację projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.

Do konkursu zgłoszono 56 wniosków konkursowych, w tym 19 w ramach kategorii Rozwój. Nominowanymi w tej kategorii, wraz z „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW” były Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska.

Zgłoszony projekt jest w wysokim stopniu spójny ze strategią rozwojową uczelni. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji podjęli się realizacji trudnego wyzwania wprowadzenia świata nauk humanistyczno-społecznych na nowy etap rozwoju. Ambitny projekt stworzenia „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” był odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego, studenckiego, a także osób szukających łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, humanistyki, prawa, socjologii, psychologii. Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań zapewniających stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, a także łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Tworzone w ramach Centrum ośrodki, w znakomitej większości są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliża nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji humanistyki czy rozwoju wirtualnej medycyny.

Projekt, którego kierownikiem był Mariusz Wielec, okazał się na Uczelni wielkim sukcesem, a nowe technologie zakupione i wytworzone w ramach projektu od razu znalazły szerokie spektrum zastosowań. Każdy z konsorcjantów zdecydował się rozwijać dalsze prace, bazując na efektach projektu. Na UKSW obszar projektu został przeniesiony do nowoutworzonej jednostki o tej samej nazwie, która kontynuuje prace w wyznaczonych kierunkach. Zostały podpisane nowe umowy o partnerstwie i współpracy przy m.in.: ratowaniu obiektów zabytkowych poprzez ich digitalizację, fotogrametrii z drona, druku 3D obiektów muzealnych, budowaniu prototypów, projektowaniu dronów, wsparciu prac archeologicznych oraz innych dziedzin nauki. Wzrosła też atrakcyjność oferty dla firm i powstały nowe pola możliwej współpracy.

Statuetkę w imieniu zespołu realizującego projekt odebrał koordynator merytoryczny dr Marcin Zarzecki, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Uczelnię podczas wydarzenia reprezentowali: JM Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński, prof. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia, ks. prof. Ryszard Czekalski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr Maria Hulicka, kanclerz UKSW oraz mgr Anna Kołcz, kwestor Uczelni.

Lumen 1  LUMEN 3

lumen 186

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje