foto_08.jpg
miniaturaNie ma silnej gospodarki bez sprawnego systemu szkolnictwa wyższego – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, inaugurując na UKSW nowy program NCBiR.

Spotkanie z władzami i społecznością naszej uczelni odbyło się 9 lutego na kampusie Wóycickiego. Minister Gowin przekazał czek na blisko 16 milionów złotych z dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt pn.: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”, którą otrzymał nasz Uniwersytet. Wsparcie finansowe w ramach ścieżki Zintegrowane Programy Uczelni obejmuje dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie uczelnią. Minister podkreślił wysoki poziom konkursu, wymieniając projekt UKSW jako wyróżniający się m.in. pomysłem na wdrożenie nowoczesnych technologii w uczelni (m.in.: aplikacja mobilna ulepszająca komunikację studentów z uniwersytetem).

gow4

Izabela Żmudka, wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powiedziała, że Zintegrowane Programy Uczelni to kolejna inicjatywa, którą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kieruje do środowisk naukowych i akademickich. Przypomniała, że osiągnięcia polskiej nauki nie są tylko domeną największych uczelni, bo "talenty i dobre projekty rodzą się też w mniejszych ośrodkach. Dlatego druga ścieżka programu realizowana przez NCBR dedykowana jest właśnie mniejszym uczelniom, ich kadrze naukowej i studentom".

JM rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński w imieniu wspólnoty akademickiej wyraził radość i wdzięczność za to, że „tak ważny komunikat dotyczący nauki polskiej i ważnych projektów polskich uczelni został ogłoszony w murach naszej Alma Mater”. Podkreślił znaczenie miejsca wręczenia symbolicznego czeku – Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, które jest „symbolem pokazującym kierunek rozwoju naszego uniwersytetu. To tutaj spotykają się nauka, badania i gospodarka”.

gow2Ksiądz rektor zapewnił, że dotacja, którą otrzymaliśmy jest przeznaczona na dalszy rozwój Uniwersytetu. „Dokładnie pięć lat temu postawiliśmy na związek nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz na jakość nauki. Ten grant pozwoli nam te cele dalej realizować. Chcemy rozwijać umiędzynarodowienie, mamy zaplanowane studia w języku angielskim, m.in. tak ważne społecznie pielęgniarstwo. To co nas interesuje i w co zainwestowaliśmy to podnoszenie kwalifikacji naszych kadr, zarówno naukowo- badawczej, jak i administracyjnej. Już cztery lata temu zdobyliśmy grant na podnoszenie kwalifikacji kadry administracyjnej. Sukcesy w rankingach są efektem restrukturyzacji, którą przeprowadziliśmy” – powiedział.

Po briefingu premier Jarosław Gowin oraz dyrektor Izabela Żmudka zwiedzili laboratoria UKSW. Towarzyszył im rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński. Laboratoria są integralną częścią Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, który tworzy 45 specjalistycznych jednostek stanowiących zaplecze doświadczalne dla kierunków priorytetowych, realizowanych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych, a także Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Takie zaplecze pozwala na prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych oraz na nawiązanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy światem nauki, w tym społecznością akademicką UKSW, innymi ośrodkami akademickimi a światem biznesu, tj. podmiotami gospodarczymi i podmiotami komercyjnymi.gow1

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Dzięki dofinansowaniu 28 szkół wyższych z całej Polski będzie mogło realizować projekty dotyczące rozwoju kompetencji kadry naukowej, organizacji praktycznych zajęć i staży dla studentów, umiędzynarodowienia uczelni oraz podniesienia poziomu ich informatyzacji. Ze wsparcia w programie, którego budżet wynosi 248 mln zł, skorzysta ponad 39 tys. osób z mniejszych uczelni.


Galeria zdjęć

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje