foto_11.jpg
projekt opieka minW ramach projektu Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki odbył się cykl wyjazdów studyjnych do wybranych państw UE.

W odwiedzonych krajach od lat funkcjonują rozwinięte i sprawnie działające systemy opieki nad starszymi osobami niesamodzielnymi. Ich celem była analiza standardów usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki, w kontekście możliwości ich implementacji do polskich rozwiązań.

projekt opieka6Szczególną uwagę zwrócono na rolę standardów opieki, uregulowania prawne dotyczące niesamodzielności, rozwiązania łączące aktywizację zawodową osób po 50. roku życia (opiekunowie) oraz rynek usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.


Kierunkami wyjazdów studyjnych były Niemcy, Austria oraz Włochy. W dniach 19-22 lutego 2018 r. dwaj eksperci projektu ks. prof. dr hab. Andrzej Najda oraz dr Marek Kulesza (obaj z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW) odwiedzili Monachium. Między 26 lutego a 1 marca dr Marta Luty-Michalak (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW) oraz dr Aleksandra Syryt (Wydział Prawa i Administracji UKSW) przebywały z wizytą w Wiedniu. Natomiast od 13 do 16 marca czteroosobowy zespół ekspertów pod przewodnictwem kierownika projektu ks. prof. dr. hab. Sławomira Zaręby (WNHiS UKSW), w składzie: ks. prof. dr hab. Andrzej Najda, dr Marek Kulesza (WSR UKSW) oraz dr Marcin Zarzecki (WNHiS UKSW) pracował w Rzymie.

W czasie poszczególnych wizyt studyjnych odwiedzono szereg domów opieki, podczas wielu spotkań przeprowadzono rozmowy z ich administracją i personelem, a także z ekspertami w zakresie problematyki usług asystenckich i opiekuńczych, wzięto także udział w targach usług społecznych (Monachium). Umożliwiło to bliższe zapoznanie się z istniejącymi w tych państwach rozwiązaniami systemowymi i praktycznymi, zdobycie cennych doświadczeń oraz materiału do uzupełnień i korekt w wypracowywanych w ramach projektu dokumentach.

projekt opieka3

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje