foto_11.jpg
najlepsi znajlepszychMNiSW zaprasza do udziału w projekcie Najlepsi z najlepszych! 3.0 mającym na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności.

Konkurs polega na dofinansowaniu uczestnictwa studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Zgłoszenia można składać indywidulanie i zespołowo do 30 kwietnia br. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” może ubiegać się student lub studenci tworzący zespół, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty)
  • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego)
  • posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej

Do złożonego wniosku należy dołączyć:

  • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty;
  • kosztorys projektu przygotowany na wzorze MNiSW;
  • CV studenta przygotowane na wzorze MNiSW zawierające informacje o jego działalności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej na uczelni wraz z oświadczeniem studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem oceny ofert, udzielania dofinansowania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”;
  • dokument potwierdzający znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku studentów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w wyborze w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Więcej informacji w Departamencie Innowacji i Rozwoju pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz na http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje