foto_05.jpg
min 201828 maja odbyła się uroczysta sesja – główny punkt obchodów Święta UKSW.

TMX 2101Obchody Święta naszego Uniwersytetu rozpoczęły się już sobotę 26 maja widowiskiem muzyczno-poetyckim Wielcy ludzie Kościoła w służbie dla Niepodległej przygotowanym przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW. Widowisko odbyło się w auli im. Jana Pawła II na kampusie przy ul. Dewajtis 5.

W niedzielę 27 maja, w kościele Świętego Krzyża odbyła się msza święta koncelebrowana, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił JM, ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Po mszy świętej delegacja Senatu Uczelni, na czele z Księdzem Rektorem, złożyła kwiaty pod pomnikiem Kardynała Wyszyńskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Druga część obchodów odbyła się 28 maja. W godzinach porannych Ksiądz Rektor z delegacją UKSW odmówił modlitwę w intencji beatyfikacji naszego Patrona i złożył kwiaty przy sarkofagu Prymasa Tysiąclecia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.TMX 2121

Centralnym punktem uroczystości była sesja, odbywająca się w auli Jana Pawła II od godz. 11.00.

Ksiądz Rektor nawiązał do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. W swoim przemówieniu wskazał przede wszystkim na postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wywarl ogromny wpływ na sumienia i postawy rodaków w powojennej Polsce. Jak zauważył ks. prof. Dziekoński kwestie wolności i patriotyzmu były dla Prymasa bardzo istotne. Przyszłość Polski widział On w ludziach młodych i zwracał uwagę na potrzebę wychowania ich w duchu miłości do Ojczyzny. "Całe życie Prymasa było poświęcone pracy dla Kościoła i Polski" -  mówił ks. Rektor - "a świadectwem tego są zapiski prowadzone na przestrzeni ponad 30 lat".

TMX 2330Jego Magnificencja zwrócił zebranym uwagę na fakt, iż opracowania i wydania tych zapisków, w ramach projektu „Pro Memoria”, podjął się nasz Uniwerystet wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Archidiecezją Warszawską, Archidiecezją Gnieźnieńską oraz Instytutem Prymasa Wyszyńskiego. Dwa z zaplanowanych dwudziestu siedmiu tomów zostały już wydane i oddane do rąk czytelników.

Naszą Uczelnię ks. Rektor określił mianem "Żywego Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego". I jak zazanczył jest to miejsce, w którym prowadzonych jest wiele inicjatyw poświęconych wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej.

Na zakończenie ks. Dziekoński podziękował całej społeczości akademickiej za pracę i trud, dzięki którym Uniwersytet rośnie w siłę. "Dziękując za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości życzę każdemu z nas, abyśmy mieli dość mądrości i siły do realizacji dzieła, które dla niepodległej Rzeczypospolitej wytyczył nam Kardynał Stefan Wyszyński" - zakończył swoje przemówienie Jego Magnificencja.

Następnie list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy odczytał Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Przydenta RP. Pan Minister w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe. Medal Złoty za długoletnią służbę otrzymali: prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski WBNŚ i ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski Henryk WNHiS. Medal Brązowy z długoletnią służbę otrzymał dr Paweł Jelec WBNŚ. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali dr Kinga Krawiecka WNP oraz dr Marcin Zarzecki WNHiS.

Przemówienie w związku z uroczystością wygłosił sekretarz stanu z Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Tomasz Zdzikot. Jako absolwent UKSW, podkreślił wyjatkową specyfikę uczelni, która potrafi łączyć tradycję i nowoczesność.

W dalszej części sesji odbyła się ceremonia wręczenia Medalu „Pro Patria”, który został przyznany UKSW w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Dekoracji sztandaru UKSW przyznanym odznaczeniem dokonał Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W swym przemówieniu podkreślił fakt, że medal został przyznany na wniosek środowisk kombatanckich a naszą uczelnię nazwał "kuźnią dojrzałego obywatelstwa".

Następnie ks. prof. Maciej Bała, prorektor UKSW ds. ogólnych i rozwoju, odczytał listę pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy otrzymali medale Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (23 osoby). Medalem tym został odznaczony również  Jego Magnificencja, ksiądz Rektor Stanisław Dziekoński.

W dalszej części uroczystości ks. prof. Ryszard Czekalski, prorektor UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej odczytał nazwiska osób, które otrzymały w bieżącym roku akademickim tytuł naukowy profesora (2 osoby) oraz stopień doktora habilitowanego (12 osób). Jego Magnificencja Rektor wręczył wraz z Dziekanami poszczególnych Wydziałów oraz Promotorami dyplomy doktora habilitowanego.

Pani prof. Anna Fidelus, prorektor UKSW ds. studenckich i kształcenia przeprowadziła promocję doktorską. Tytuł doktora otrzymały 62 osoby, które złożyły uroczystą przysięgę doktorską. W ich imieniu głos zabrała pani dr Ilona Skoczeń a hymn „Gaude Mater Polonia” zakończył te część uroczystości.

W części artystycznej chór UKSW pod dyrekcją dr. hab. Michała Sławeckiego przedstawił mini koncert pieśni patriotycznych w kontekście 100-lecia odzyskania Niepodległości, Chór UKSW wykonał Rotę do tekstu Marii Konopnickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, "Usque ad finem" oraz Warszawiankę z muzyką Karola Kurpińskiego.  

Uroczystość zakończył piknik, w którym uczestniczyli zaproszeni Goście, Studenci oraz Pracownicy Uczelni.

TMX 2629 TMX 2634

Ostatnim punktem celebracji naszego święta był koncert muzyki sakralnej w 37. rocznicę śmierci Sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego w wykonaniu Chóru UKSW pod dyrekcją dr. hab. Michała Sławeckiego. Chór wykonał m.in. Missa Solemnis S. Moryty i Msza o Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła J. Fotka w Kościóle Seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie.

Organizację uroczystości wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Mazowsze logo

 

Listy gratulacyjne przesłane z okazji Święta UKSW:

List od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy - pobierz

List od Marszłaka Sejmu RP, Marka Kuchcińskiego - pobierz

List od Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawieckiego - pobierz

List od Wicemarszałka Senatu, Marii Koc - pobierz

List od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego - pobierz

List od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej - pobierz

List od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela - pobierz

List od Wojewody Mazowieckiego, Zdzisława Sipiery - pobierz

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika - pobierz

List od Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Aurelii Michałowskiej - pobierz

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje