foto_11.jpg
podyplomoweNasz Uniwersytet ma w ofercie edukacyjnej kilkadziesiąt studiów podyplomowych w specjalistycznych dziedzinach wiedzy.

W tym roku planowane jest otwarcie kilkunastu nowych specjalności, m.in. związanych z ochroną danych osobowych oraz medycyną. Rejestracja na studia już się rozpoczęła i odbywa się poprzez stronę internetową: www.podyplomowe.uksw.edu.pl . Obowiązują limity miejsc.

W nowym roku akademickim 2018/19 proponujemy następujące kierunki studiów podyplomowych:

Wydział Prawa i Administracji
 • Ochrona danych osobowych w Kościele /NOWOŚĆ – studia objęte patronatem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych – studia przygotowują do wykonywania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z uwzględnieniem obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rejestracja do 2 października 2018 lub do wyczerpania limitu.
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Studia Podyplomowe dla Menedżerów Koordynowanej Ochrony Zdrowia /NOWOŚĆ – studia prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia (PTKOZ). Rekrutacja do 31 października 2018 r.
 • Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo / NOWOŚĆ – studia skierowane do osób, od których wymaga się kwalifikacji i kompetencji do pracy czy posługi wśród obcokrajowców. Adresatami są duchowni, osoby zakonne i świeccy, pracownicy Caritas, pracownicy socjalni samorządów i innych instytucji. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Geoinformatyka i geostatystyka / NOWOŚĆ – studia uczące efektywnego wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do zbierania i analizowania danych przestrzennych. Rekrutacja do 14 września 2018 r.
 • Historia wojskowości polskiej w XIX i XX w. /NOWOŚĆ – studia adresowane do pasjonatów dziejów militarnych, pragnących pogłębić wiedzę oraz posiąść znajomość warsztatu historyka wojskowości w stopniu umożliwiającym prowadzenie własnych badań naukowych. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Organizacja Wystaw i Wydawnictw w Muzeach /NOWOŚĆ – studia przygotowujące do samodzielnego prowadzenia projektów badawczych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wystaw i organizacji wydawnictw muzealnych z wykorzystaniem nowych mediów. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Zarządzanie Zbiorami i Instytucją Muzealną /NOWOŚĆ – studia interdyscyplinarne łączące wiedze z zakresu sztuki, rozrywki, psychologii percepcji i odbioru społecznego, prawa i administracji. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Zarządzanie i polityka publiczna /NOWOŚĆ – studia prezentujące idee państwa i jego funkcji, modele polityki publicznej, modele administracji publicznej, zjawiska ekonomiczne, instrumenty zarządzania w polityce publicznej. Rekrutacja do 30 października 2018 r.
Wydział Nauk Humanistycznych
 • Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego /NOWOŚĆ – studia przygotowują do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
 • Studium Logopedyczne – studia przygotowujące do zawodu logopedy ogólnego oraz dające podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy. Rozmowa rekrutacyjna - 26 czerwca 2018 r.
 • Studium Edytorstwa Współczesnego – nauka redagowania i korekty tekstów, wydawania ich drukiem oraz w formie elektronicznej jako e-booki, w serwisach internetowych, panelach administracyjnych, a także przygotowywania prac naukowych i wszelkich dokumentów. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
 • Wiedza o teatrze – studia są połączeniem programu kursu instruktora teatralnego z akademicką teatrologią prowadzoną na Wydziale Nauk Humanistycznych. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) /NOWOŚĆ – Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), posiadających kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje i kompetencje. Rekrutacja do 18 września 2018 r.
 • Zarządzanie Oświatą – studia dające kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej. Rekrutacja do 25 września 2018 r.
 • Pedagogika Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Tyflopedagogika – studia dające nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje w edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i wzrokową. Rekrutacja do 18 września 2018 r.
 • Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne – studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego. Rekrutacja do wyczerpania limitu miejsc, nie później niż do 18 września 2018 r.
Wydział Studiów Nad Rodziną
 • Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia /NOWOŚĆ – adresatami studiów są osoby zainteresowane podjęciem pracy oraz zajmujące się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Studia Podyplomowe Coach Rodzinny – studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Szkoła kreatywnych liderów /NOWOŚĆ – studia uczące innowacyjnego przywództwa, otwarcia na kreatywność, zarządzania w warunkach niepewności oraz prezentujące nowe narzędzia twórczego rozwiązywania problemów w zespołach i organizacjach. Rekrutacja do 30 listopada 2018 r.
 • Podyplomowe Studia Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień – studia dla zainteresowanych doskonaleniem kompetencji i relacji międzyosobowych oraz pracą prozdrowotną i profilaktyczną w szkołach, placówkach wychowawczych, organach samorządowych i zakładach pracy. Rekrutacja do 10 października 2018 r.
 • Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego – studia prezentujące aktualny stan wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz sposób jej zastosowania do konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej. Rekrutacja do 1 listopada 2018 r.
 • Studia podyplomowe Filozofii i Etyki – studia skierowane do nauczycieli, chcących poszerzyć kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych w szkołach średnich. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
Wydział Teologiczny
 • Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej – studia przygotowują kompetentną kadrę do animacji duszpasterstwa biblijnego. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
 • Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej – uprawniają do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu przez osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Rekrutacja do 30 października 2018 r.
 • Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego – skierowana do osób duchownych i świeckich, szczególnie do przełożonych i formatorów zakonnych, seminariów duchownych, zaangażowanych w posługę wobec ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
 • Podyplomowe Studia Mariologii – studia pogłębiające wiedzę na temat Najświętszej Maryi Panny i Jej misji w historii Zbawienia. Zajęcia odbywają się w Niepokalanowie. Rekrutacja do 21 września 2018 r.
 • Podyplomowe Studia Religioznawcze – skierowane do osób interesujących się spotkaniem kultur i religii w różnych okresach dziejów i na różnych kontynentach. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
 • Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa i Teologii Życia Konsekrowanego – studia pre-doktoranckie. Zajęcia odbywają się w Ołtarzewie.
 • Podyplomowe Studium Misjologiczne – skierowane do osób interesujących się spotkaniem kultur i chrześcijaństwa w różnych okresach dziejów i na różnych kontynentach. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
 • Podyplomowe Studium Teologii – studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności teologicznych. Rekrutacja do 30 września 2018 r.
Wydział Prawa Kanonicznego
 • Sądownictwo i Administracja w Kościele – studia umożliwiają rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania odpowiedniej pomocy prawnej. Rekrutacja do 28 września 2018 r.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
 • Podyplomowe Studia z Matematyki – dają kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Rekrutacja do 28 września 2018 r.
 • Statystyka Medyczna – studia adresowane głównie do osób prowadzących lub wspierających badania w naukach medycznych. Rekrutacja do 28 września 2018 r.
 • Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli – studia umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w gimnazjum i szkole średniej jako kolejnego przedmiotu. Rekrutacja do 28 września 2018 r.

 

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje