foto_07.jpg
senat RPSenatorowie zebrani na 62. posiedzeniu Senatu RP IX kadencji w głosowaniu opowiedzieli się za projektem zmierzającym do utworzenia studiów medycznych na naszej Uczelni.

29 czerwca Senat RP przyjął zdecydowaną większością głosów poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, co oznacza otwarcie drogi do utworzenia wydziału medycznego na naszym Uniwersytecie.

Sejm RP uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2018 r. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 28 czerwca przyjęła większością głosów projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu był senator Józef Zając.

W dyskusji na projektem senatorowie Mieczysław Augustyn i Barbara Zdrojewska pytali o przygotowanie UKSW do prowadzenia studiów medycznych. Sentor Zając odpowiedział, iż na posiedzeniu Komisji Ks. Rektor przekazał wszelkie dane na ten temat. Wynika z nich, iż wymagane standardy kształcenia na wydziale medycznym na UKSW zostaną spełnione.

Minister Piotr Muller, podsekretarz stanu w MNiSW prezentując stanowisko rządowe w tej sprawie wyjaśnił, iż projekt ustawy likwiduje błąd formalny, który uniemożliwiał złożenie wniosku o prowadzenie takiego kierunku. A dalsze procedowanie odbędzie się zgodnie ze standardami przewidzianymi dla tworzenia kierunku medycznego.

Senator Konstanty Radziwiłł potwierdził gorącą aprobatę dla poselskiej inicjatywy i poprosił wszystkich senatarorów o poparcie ustawy "ponad podziałami politycznymi". Jak stwierdzł "UKSW to prawdziwy, szerokoformatowy uniwersalny uniwersytet. I nie mam żadnej wątpliwości, że nauki podstawowe stoją tam na wystarczająco wysokim poziomie, żeby rozpocząć kształcenie studentów w tych dziedzinach podstawowych, jeśli chodzi o wydział lekarski".

Senator zwrócił także uwagę na fakt, że dziedziny nauki, które kształtują umiejętności miękkie (a te obok wiedzy i umiejetności praktycznych również są bardzo ważne w zawodzie lekarza) czyli psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, etyka na UKSW stoją na bardzo wysokim poziomie i są wciąż rozwijane.

Senat RP przyjął ustawę bez poprawek większością głosów: 58 senatorów było za, 2 przeciw, 13 wstrzymało się od głosu.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje