foto_07.jpg
Akademia Polonijna minPowołanie Akademii Polonijnej UKSW i SWP, współpraca z Polonią i Polakami za granicą w wielu dziedzinach to główne założenia porozumienia między UKSW a SWP.

Porozumienie zostało zawarte 12 września w siedzibie Uczelni na kampusie bielańskim.

IMG 2289Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentował rektor, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jego prezes - Dariusz Piotr Bonisławski.

W uroczystości wzięli udział także minister Jakub Kowalski - szef Kancelarii Senatu RP oraz Sebastain Kęciek, dyrektor Departamentu Współpracy Międyznarodowej MEN.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do podejmowania i rozwijania działalności mającej na celu współpracę z Polonią i Polakami za granicą. Działalność ta obejmie wiele dziedzin, m.in. naukę, oświatę, kulturę, religię, gospodarkę, turystykę i sport.

Obie strony zobowiązały się ponadto do wspierania pracy ze studentami polonijnymi i kształcącymi się w UKSW; upowszechniania w polonijnym środowisku akademickim Uczelni wiedzy o kulturze polskiej; udzielania pomocy w procesie badań naukowych dotyczących problematyki historii, procesów migracyjnych i społecznych, wśród Polonii i Polaków za granicą a także rozwijanie współpracy z Polonijnymi Misjami Katolickimi i organizacjami polonijnymi o charakterze chrześcijańskim.

Cele porozumienia będą realizowane m.in. poprzez utworzenie Akademii Polonijnej UKSW i SWP. Jej zadaniem będzie przede wszystkim:

  • organizowanie seminariów, debat i konferencji z zakresu problematyki polonijnej
  • przygotowanie we współpracy ze środowiskami polonijnymi programu studiów II stopnia i podyplomowych mających na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki, dydaktyki i innych obszarów niezbędnych w pracy nauczyciela polonijnego i polskiego za granicą
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących Polonii i Polaków za granicą zarówno w zakresie historycznym jak i dzisiejszym
  • przygotowywanie programów wsparcia środowisk polonijnych w obszarze duchowym oraz merytorycznym

IMG 2301Za realizację umowy będą odpowiadać zespoły programowe powoływane do konkretnych zadań oraz Rada Programowa składająca się z przedstawicieli obydwu stron porozumienia. Sposób powoływania, skład, kompetencje oraz harmonogram pracy Rady i zespołów programowych określą odrębne dokumenty.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. W 1998 roku prezesem został marszałek Sejmu RP czwartej kadencji Maciej Płażyński a następnie Longin Komołowski – Wiceprezes Rady Ministrów RP rządu Jerzego Buzka, poseł IV i VI kadencji, współtwórca NSZZ Solidarność. Od 2017 roku funkcję prezesa pełni Dariusz Piotr Bonisławski – wieloletni prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w latach 2002-2010 członek Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a od 2010 roku wiceprezes Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej” oraz członek Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Stowarzyszenia jest umacnianie więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie, a zakres jego zadań rozszerza się z upływem lat. Zarząd Krajowy wraz z 23 Oddziałami i 7 Domami Polonii współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sportu i turystyki.

IMG 2330  IMG 2337

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje