studenci_podstrony_4.jpg

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie włączył się przeciwdziałanie pandemii oraz jej skutkom. W tym celu opracował innowacyjne zabezpieczenia. Działania Uniwersytetu były dwukierunkowe:

 • tworzenie rozwiązań dla podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem,
 • adaptacja prowadzonych projektów z obszaru zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, aby wesprzeć rodziny doświadczające kryzysów w czasie pandemii.

Główne jednostki, które włączyły się aktywnie w powyższe działania to Instytut Psychologii, Wydział Medyczny, uniwersytecka spółka Ezra UKSW, Fundacja Rozwoju UKSW oraz Instytut Nauk Biologicznych. Poniżej przedstawiamy informacje, jak skorzystać ze współorganizowanych przez UKSW form wsparcia oraz gdzie można znaleźć wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Działania UKSW w skrócie: 

 • Instytut Psychologii - wsparcie świadczone w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany.
 • Wydział Medyczny. Collegium Medicum oraz Fundacja Rozwoju UKSW - osłony dla osób chorych na COVID 19.
 • Instytut Nauk Biologicznych - badania diagnostyczne na obecność koronawirusa. 
 • Fundacja Rozwoju UKSW - zakup komponentów do badań laboratoryjnych.
 • Rozbudowa Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii - zwiększenie mocy obliczeniowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kontekście danych medycznych.
 • Współpraca z uniwersytetami w Calgary i Mediolanie - rozwój telemedycyny, którego celem jest stworzenie centrów kompetencji dla personelu medycznego. Wsparcie będzie obejmować kompetencje dotyczące radzenia sobie z sytuacją epidemii. 
 • Współpraca z Uniwersytetem w Oxfordzie - tworzenie map zagrożenia epidemicznego.
Wsparcie specjalistyczne dla społeczności lokalnych oraz systemu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego w całym kraju

psychologia1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z partnerami świadczy pomoc na poziomie społeczności lokalnej. W ramach uruchomionego przez Instytut Psychologii UKSW projektu związanych ze zdrowiem psychicznym na warszawskich Bielanach działają dwa Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego – dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Uniwersytet powołał też spółkę Ezra UKSW Sp. z o. o., która wdraża innowacyjne rozwiązania w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Bielany - bielany.ezrauksw.pl oraz w planowanym centrum w powiecie piaseczyńskim. W marcu 2020 uruchomiła także trzy ośrodki I poziomu referencyjnego - w ramach wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych - zgodnie z reformą w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Instytut wspiera również Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego w całej Polsce w ramach projektu horyzontalnego – www.sczp.med.pl Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego koordynują szereg działań na rzecz zdrowia psychicznego. Jednocześnie wprowadzają innowacje istotne dla reformy systemu opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce.

Instytut Psychologii UKSW wspiera działania dydaktyczne przez:
 • innowacyjne sposoby podejścia do kryzysów psychicznych stosowane w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego - prowadząc studia podyplomowe z Otwartego Dialogu; 
 • wprowadzenie na rynek profesjonalistów zdrowia psychicznego nowych zawodów, niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej reformy środowiskowej w psychiatrii (asystenci zdrowienia, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży) - prowadząc studia. podyplomowe i kampanie społeczne.
Jak uzyskać pomoc?

Całodobowa infolinia dla dorosłych tel. 22 569 07 50 prowadzona przez Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych Warszawa Bielany, działające przy ul. Kasprowicza 30.

Dzieci i młodzież mogą skorzystać z porad specjalistów Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, działającego przy ul. Daniłowskiego 31 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.  Telefony pod którymi czekają specjaliści:  536 777 251, 530 777 875 oraz 795 033 099.

Misja Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego

Wsparcie w mediach społecznościowych - dla profesjonalistów i osób doświadczających kryzysu psychicznego

Internetowa grupa wsparcia dla mieszkańców dzielnicy objętych kwarantanną lub przymusową izolacją z powodu wystąpienia choroby Covid-19, ich rodzin i bliskich. Materiały edukacyjne, webinaria, czaty ze specjalistami zdrowia psychicznego i pomocy społecznej:

https://www.facebook.com/groups/bielanynakwarantannie

Społeczność pracowników i użytkowników Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Multidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki. Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami, szkołą i siecią wsparcia. 

Baza ich wiedzy wzbogacona o doświadczenie beneficjentów projektu, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, jest stale rozwijana i gromadzona z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Poniższy profil jest źródłem informacji o psychiatrii środowiskowej, która rozwija się w Polsce z udziałem UKSW:

www.facebook.com/pomocsrodowiskowa

Pomoc partnerów projektu i jednostek samorządowych
 • Urząd Dzielnicy Bielany. Punkt informacyjno-konsultacyjny (porady psychologiczne oraz prawne) tel. 22 325 44 11 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Zespół psychologów udziela wsparcia seniorom, klientom ośrodka oraz osobom objętym kwarantanną: tel. 22 568 91 61, 22 568 91 30 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16) oraz tel. 22 568 91 95 (poniedziałek i piątek w godzinach 8-12, wtorek, środa, czwartek w godzinach 12-16).
Miasto Stołeczne Warszawa uruchomiło Psychologiczne Centrum Wsparcia: 
 • rodzice mogą skorzystać z numerów telefonów dostępnych od poniedziałku do piątku tel. 510 205 050 (w godzinach 9-18), tel. 519 047 372 (w godzinach 9-14), tel. 500 717 258 (w godzinach 14-18) oraz weekendy tel. 519 047 370 (w godzinach 10-16).
 • uczniowie mogą skorzystać z porad udzielanych przez Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 tel. 503 321 090, 22 835 03 48 oraz e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • wsparcie dydaktyczne dla rodziców (wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pomoc ogólnopolska:
 • NFZ - Pomoc Psychologiczna świadczona przez Centralę NFZ - 800 190 590
 • Wojska Obrony Terytorialnej, pomoc psychologiczna, infolinia 800 100 102
 • Szybka konsultacja medyczna, bez wychodzenia z domu – skorzystaj z e-wizyty. Wypełnij formularz dostępny na stronie: https://pacjent.gov.pl/ewizyta i umów się na e-wizytę.
 • Jeśli Twój stan jest ciężki – nie czekaj i jak najszybciej zadzwoń na telefon alarmowy 112 lub 999.

Więcej informacji o bezpłatnej pomocy znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego

Materiały do czytania, słuchania i oglądania

Kanał ŚCZP z filmami profilaktycznymi i dokumentującymi działania UKSW dla zdrowia psychicznego lokalnych społeczności:

www.youtube.com/ŚrodowiskoweCentraZdrowiaPsychicznego

Jak sobie radzić z sytuacją izolacji

Internetowe spotkania poświęcone są tematyce relacji społecznych i rodzinnych w sytuacji przymusowej izolacji i zagrożenia. Rozmowa Marty Małeckiej, psycholog i trener Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany z psychoterapeutą i trenerem profilaktyki Magdaleną Guzik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadbaj o swoją psychikę 

Wskazówki asystentów zdrowienia z bielańskiego centrum dla dorosłych. Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne podczas kryzysu. Praktycznych rad udzielają osoby, które w swoim życiu doświadczyły już sytuacji kryzysowych, wybrnęły z nich i jako pracownicy Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego wspierają inne osoby w potrzebie. Zapraszamy do posłuchania Roberta Michalkiewicza i Pawła Nowickiego:

https://www.youtube.com/watch?v=suO1fejZFYU 

https://www.youtube.com/watch?v=BAchcw7sH5c 

Jak wesprzeć członków rodzin w kryzysie psychicznym

Trudności w życiu ma każdy, ale co zrobić, kiedy w naszej rodzinie pojawia się kryzys psychiczny? Członkowie rodziny są pierwszymi, którzy mogą dostrzec problem. Jak się zachować, jak pomóc? O tym oraz jaką pomoc otrzyma rodzina w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego mówi asystentka zdrowienia Anna Olearczuk:

https://www.youtube.com/watch?v=BAchcw7sH5c

Dla rodziców i opiekunów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Podcasty i słuchowiska dla dzieci

Spotify ŚCZP

Materiały Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

W związku z epidemią zakażeń SARS-CoV-2, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) opublikowało informacje i zalecenia dla pracujących z dziećmi przedstawicieli zawodów medycznych, a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Współautorem kompendium jest dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii UKSW, dyrektor ŚCZP dla dzieci i młodzieży Warszawa Bielany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sytuacja pandemii COVID-19 postawiła wszystkich w konieczności reorganizacji i podejmowania zmian w codziennych aktywnościach.

Ta sytuacja dotyczy wszystkich obszarów życia, zwracając uwagę na:

 • indywidualne potrzeby jednostki (świadomość i zdolność do kontroli własnego stanu emocjonalno- psychicznego oraz poszukiwania i dostępności pomocy),
 • wzajemną relacyjność- sytuacja pozostawania w intensywności wspólnego kontaktu i potrzeby ustalenia w nim zasad uwzględniających wzajemne i indywidualne potrzeby osób zamieszkujących wspólnie z uwzględnieniem pozostawania pod wpływem dodatkowego czynnika stresogennego (pandemia COVID-19)
 • przeorganizowania funkcjonowania edukacyjnego dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania zawodowego

Odnalezienie się w „dobie pandemii COVID-19” wymaga realizowania wszelkich aktywności z uwzględnieniem dynamiki zmieniających się rekomendacji określających możliwość i zasady podejmowania codziennych czynności w oparciu o czasową izolację lub możliwość rezygnacji z niej. Ta sytuacja w sposób naturalny weryfikuje zasady realizacji działań leczniczo- pomocowych.

Dialog pomiędzy profesjonalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami i/lub opiekunami prawnymi stworzył potrzebę zbudowania procedur dotyczących sposobu i formy realizacji oddziaływań leczniczo-pomocowych podejmowanych w sytuacji konieczności czasowej izolacji.  W oparciu o wzajemne konsultacje profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą obejmujące kierunki oraz formy realizowanej pomocy wobec obecnej sytuacji pandemii COVID-19 (np. praca przy użyciu systemów teleinformatycznych) powstały zasady realizacji oddziaływań leczniczo- pomocowych. Powstałe rekomendacje ukierunkowane są na:

 • Pomoc dla rodziców/opiekunów, dzieci i młodzieży odnoszącą się do zyskiwania świadomości we wzajemnych relacjach i radzenia sobie w sytuacjach wzbudzających trudność, niepokój oraz informacje skierowane do profesjonalistów świadczących pomoc opisujące zasady jej realizacji:
  https://psychiatria.org.pl/news,tekst,395,rekomendacje_ptp_wskazowki_dla_rodzicow_opiekunow_dzieci_adolescentow_i_profesjonalistow
 • Opisane procedury dla profesjonalistów podejmujących różne oddziaływania leczniczo-pomocowe względem dzieci, młodzieży, rodziców i/lub opiekunów prawnych ukierunkowane są na aspekty opisu form i jakości realizowanych działań celem zapewnienia ich merytoryki:
Jak poradzić sobie w dobie COVID-19 - zobacz zasady pracy dla profesjonalistów

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z opisanymi zasadami:

Zdrowie publiczne - innowacje w działaniu

Mobilne izolatki dla osób zakażonych Covid-19

Wydział Medyczny. Collegium Medicum  UKSW we współpracy z Fundacją Rozwoju UKSW oraz współpracownikami ze świata przedsiębiorczości i ochrony zdrowia zaprojektował i wykonał osłony dla osób chorych na COVID 19, zwane skrótowo „mobilnymi izolatkami”. Do tej pory wyprodukowano 12 prototypowych sztuk (w trzech wersjach zależnych od obszaru ich wykorzystania). Mobilne izolatki mogą być zastosowane na Oddziałach Intensywnej Terapii, na SOR-ach, w salach operacyjnych lub w pokojach w DPS-ach w celu izolowania pacjentów przez zakażaniem od innych lub chronienia personelu medycznego przez zakażeniem przez pacjenta z COVID 19.

260 tys. zł na specjalistyczny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2

Z inicjatywy Rektora UKSW, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, uczelnia złożyła wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie subwencji na badania związane z SARS-CoV-2. Autorami wniosku są prof. Jacek Tomczyk - Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych wraz z drem Pawłem Rusinem. Dzięki otrzymanym środkom, UKSW wraz z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej rozpocznie badania diagnostyczne i zakupi aparaturę niezbędną do diagnozowania koronawirusa. W ramach projektu, UKSW uruchomi punkt diagnostyczny wirusa SARS-CoV-2 metodami biologii molekularnej zgodnymi z zaleceniami WHO. Środki zostaną przeznaczone na zakup następującej aparatury:

 • CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System wraz z oprogramowaniem,
 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego,
 • Stacja robocza PCE oraz inny sprzęt laboratoryjny niezbędny do bezpiecznej pracy i izolacji materiału genetycznego pochodzącego od osób z podejrzeniem zakażeń koronawirusem.

Zakupione urządzenia umożliwią przeprowadzenie badań diagnostycznych w czasie epidemii, a po jej zakończeniu pozwolą na prowadzenie badań naukowych.

Napędzamy działania społeczne z funduszami UE

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem projektów zintegrowanych:

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”, który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17);

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany". Dzielnica Bielany m.st. Warszawa (nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17).

 

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje