studenci_podstrony_2.jpg
wnp.PNGSiłą Wydziału Pedagogicznego są wykwalifikowani specjaliści oraz zajęcia w nowoczesnym przedszkolu na terenie kampusu.

Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną w zakresie wychowania, edukacji i resocjalizacji zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu promocję rozwoju pedagogiki poprzez wykłady otwarte, konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe, współudział studentów i podmiotów zewnętrznych w realizacji grantów badawczych.

- Siłą naszego Wydziału są ludzie. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią uznani naukowcy z dużym doświadczeniem i znaczącym dorobkiem badawczym. Dbamy o to, aby skrócić dystans na linii wykładowca-student, tym samym tworzyć warunki do rozwoju osobowego studentów – mówi ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych. – Nasi studenci mają możliwość weryfikowania wiedzy teoretycznej w praktyce między innymi w nowoczesnym przedszkolu znajdującym się na naszym kampusie przy ul. Wóycickiego. Ma to kluczowe znaczenie w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli – dodaje.

Różnorodna oferta dydaktyczna

Wydział prowadzi studia I i II stopnia na kierunku pedagogika, studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna (III rok), studia pięcioletnie jednolite magisterskie na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział oferuje także studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną, edukacja włączająca, zarządzanie oświatą, tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym. Obecnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiuje 627 studentów. - Warto studiować na tym Wydziale, ponieważ możemy poznać miłych i pomocnych studentów, wykładowców oraz rozwijać pasje z zakresu pedagogiki oraz psychologii – mówi Kinga Kwiatkowska, studentka pedagogiki. Według ankiety przeprowadzanej przez Samorząd Studentów UKSW, Dziekanat Wydziału Pedagogicznego został uznany, spośród 12 na UKSW, za najbardziej pomocny dla studentów.

Praktyki i zajęcia w nowoczesnym przedszkolu

Na terenie UKSW mieści się nowoczesne przedszkole, nad którym Wydział Pedagogiczny sprawuje merytoryczną opiekę. Wykładowcy prowadzą zajęcia ze studentami w przedszkolu w bezpośrednim kontakcie w dziećmi i nauczycielami. Studenci mogą tam odbyć praktyki studenckie pod okiem metodyków oraz wykładowców. Zaletą tego przedszkola jest lustro weneckie, które pozwala studentom na prowadzenie obserwacji bez zaburzania pracy nauczyciela przedszkolnego. Studenci mają przyjazne warunki do rozwoju umiejętności i kompetencji niezbędnych w dalszej pracy zawodowej z dziećmi. Wydział posiada także nowocześnie wyposażone sale do ćwiczeń np. salę z tablicą multimedialną, pracownię komputerową, pracownię tyflopedagogiczną, pracownię do pracy artystycznej i twórczej. Po zakończeniu studiów absolwenci Wydziału mogą znaleźć pracę w takich instytucjach jak przedszkole, szkoła czy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

przedszkole_.png

Współpraca z instytucjami i placówkami

Wydział współpracuje z najlepszymi szkołami podstawowymi i innymi placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Należą do nich między innymi: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Zakład dla Niewidomych w Laskach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. Wydział rozwija także współpracę międzynarodową na podstawie umów bilateralnych zawartych z następującymi ośrodkami: Czerkaski Narodowy Uniwersitet im. Bohdana Chmielnickiego (Ukraina), Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika Czeska), Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina) i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy).

W ramach programu Erasmus+ studenci i pracownicy Wydziału biorą udział w wymianie międzynarodowej nawiązując kontakty z uczelniami zagranicznymi m.in. w Czechach, Słowacji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Portugalii, Turcji.

Projekty

Na Wydziale prowadzony jest innowacyjny projekt edukacyjny „Akademia wolontariatu”. Skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, które pragną podnieść umiejętności podstawowe i rozwinąć kompetencje społeczne w niestandardowy sposób. Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych są także zaangażowani w projekt Sygnalizator plus, którego założeniem jest opracowanie modelu wsparcia dla pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Wydział jest również współorganizatorem cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych takich jak: „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” oraz "Reha for the Blind in Poland” dla osób niewidomych i niedowidzących.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne”

„Forum Pedagogiczne” to czasopismo redagowane przez naukowców Wydziału od 2011 roku. Zamieszczane tam publikacje poruszają zagadnienia dotyczące współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej. Czasopismo tworzy płaszczyznę dialogu i wymiany myśli na tematy edukacyjne aktualne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i świata. Redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.

Od 2005 roku wydawana jest także na Wydziale seria „Educatio”. Do tej pory ukazało się w niej 14 książek poświęconych współczesnym problemom wychowania i kształcenia.

Na Wydziale działają także koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje. Są to: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie, Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Koło Psychologiczne, Koło Pedagogów Społecznych.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje