studenci_podstrony_4.jpg
nagroda 1Nasi naukowcy zostali laureatami prestiżowych nagród MEiN oraz specjalistami w ministerialnych gremiach.

W Dzień Nauki Polskiej, 19 lutego, które jest świętem polskich środowisk naukowych i akademickich minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku naukowego.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. ucz., kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu Wydziału Teologicznego oraz dr hab. Rafał Wiśniewski prof. ucz., kierownik Katedry Socjologii Kultury Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

Nagrody te przyznawane są m.in. za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług; prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę; prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury, kierowanie zespołami badawczymi.

MEiN

Gala Nauki Polskiej 2022, źródło MEiN

Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. ucz., to biblistka, badaczka Starego Testamentu, w latach 2008-2013 sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich, autorka i redaktor naukowy książek biblijnych oraz artykułów naukowych, ceniony przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.

Badania naukowe dr. hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. ucz. obejmują socjologię kultury i komunikację międzykulturową. Prowadzi zajęcia w Instytucie Socjologii UKSW. Jest członkiem m.in. Komitetu Polityki Naukowej, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, a od 2017 roku pełni funkcję dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Zespoły doradcze

Rada ds. COVID

Dr Marcin Zarzecki, kierownik Zakładu Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Katedrze Socjologii Ogólnej na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym oraz dr Tomasz Rowiński psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii i współtwórca modelu EZRA (modelu bielańskiego) w psychiatrii dzieci i młodzieży zostali powołani jako specjaliści z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych do Rady ds. COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powołał organ pomocniczy, do którego zadań należeć będzie m.in. analiza i ocena bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii; przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia dotyczące przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Komisja Ewaluacji Nauki

Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. ucz. oraz dr Marcin Zarzecki zostali ekspertami Komisji Ewaluacji Nauki działającej przy ministrze edukacji i nauki.

Do podstawowych zadań Komisji należy przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;; ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej; sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich, a także współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Zespół do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Dr Igor Kilanowski, adiunkt na WPK, przewodniczący Rady Młodych Naukowców, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW decyzją ministra edukacji i nauki zasiądzie w zespole, który analizować będzie otoczenie prawne systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zespół będzie analizował i identyfikował także istniejące bariery rozwoju oraz opracował i przedstawiał ministrowi propozycje zmian prawnych dotyczących obu systemów.

Nominacja profesorska

Dr hab. Grażyna Gromadzka z Wydziału Medycznego Collegium Medicum otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

 

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje