studenci_podstrony_2.jpg
nieklanska minKorzystanie z bazy klinicznej, szkolenie studentów oraz prowadzenie działalności dydaktyczno-badawczej zakłada umowa zawarta między UKSW a Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.

— Cieszę się, że studenci UKSW będą mogli zdobywać szlify lekarskie i pielęgniarskie w tak dobrej, warszawskiej placówce – powiedział rektor ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, podpisując umowę.

nieklanska

Na zdjęciu ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, lek. med. Małgorzata Stachurska – Turos, Elżbieta Lanc

Dyrektor szpitala przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, lek. med. Małgorzata Stachurska – Turos podkreśliła wartość holistycznego procesu kształcenia lekarzy na naszej Uczelni.

— Absolwenci UKSW kreują filozofię nauki zawodu, którą stąd wywiedli. Bardzo się cieszę, że przyszłe kadry medyczne będą w ten sposób kształcone – powiedziała.

W ramach porozumienia jednostki organizacyjne zakładów leczniczych szpitala w tym aparatura medyczna, sprzęt medyczny oraz wyposażenie techniczno-biurowe będą udostępniane na potrzeby działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu. Ponadto na bazie oddziałów szpitalnych UKSW utworzy jednostki organizacyjne Instytutu Nauk Medycznych WMCM w Warszawie. Kierowników tych jednostek będzie powoływał rektor UKSW za zgodą dyrektora szpitala.

Na rangę placówki zwrócił uwagę obecny na spotkaniu dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. ucz.

— Bardzo się cieszymy, że podpisujemy umowę ze szpitalem, który ma tak bogatą tradycję. Jest to jednostka wysoce referencyjna, lecząca pacjentów nie tylko z Warszawy, ale także z całego Mazowsza. Cieszymy się, że będziemy mieli obecnie możliwość kształcenia lekarzy i pielęgniarek, a w przyszłości także dietetyków i ratowników. Planujemy powołać jednostki dydaktyczno-naukowe najpierw w zakresie pediatrii i chirurgii dziecięcej a w przyszłości także dietetyki – zapowiedział.

Szczegółowy harmonogram planowanych zajęć dydaktycznych, zawierający liczbę studentów i liczbę godzin dydaktycznych będzie ustalał dziekan WMCM UKSW.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

szpital niek

Na zdjęciu od lewej: Beata Parobczy, zastępca dyrektora szpitala przy ul. Niekłańskiej w Warszawie; Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego; ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW; lek. med. Małgorzata Stachurska – Turos, dyrektor szpitala przy ul. Niekłańskiej w Warszawie; dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. ucz., dziekan WMCM UKSW

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie jest kolejną jednostką, z którą będzie współpracować Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW. W zakresie zajęć praktycznych UKSW podjął wcześniej współpracę z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA, Międzyleskim Szpitalem Specjalistyczny w Warszawie i Centrum Zdrowia Dziecka. Uczelnia podpisała też listy intencyjne z wieloma wiodącymi instytucjami naukowymi oraz klinicznymi.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje