studenci_podstrony_4.jpg
umowa ksrek dyrOrganizacja zajęć dydaktycznych i badawczych oraz utworzenie Zakładu Chorób Zakaźnych Instytutu Nauk Medycznych WMCM to główne założenia umowy podpisanej przez naszą Uczelnię z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie.

Umowa została podpisana 21 września przez rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszkę Kujawską-Misiąg.

– To jest historyczny moment, bowiem akt podpisania umowy dopina wiele starań, które zostały podjęte w zeszłym roku. Szukaliśmy dla naszych studentów zajęć klinicznych w najlepszych placówkach. Ten szpital jest wyjątkowy, zajmuje się specyficznymi chorobami. W związku z tym jesteśmy ogromnie wdzięczni pani dyrektor za możliwość współpracy. Liczymy, że będzie bardzo owocna – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski.

Rektor zwrócił uwagę na fakt, iż jest to moment historyczny, także dlatego, że to pierwsza umowa podpisywana w murach nowej siedziby Wydziału Medycznego UKSW. Podziękował także jego władzom za wielki wkład w tworzenie i rozwój jednostki.

Umowa zakłada przede wszystkim utworzenie na bazie infrastruktury szpitala Zakładu Chorób Zakaźnych Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW, który będzie odpowiadał za kształcenie naszych studentów. Kierownika Zakładu będzie powoływał, na wniosek dziekana WMCM, rektor UKSW po konsultacjach z dyrektorem szpitala.

Na wyjątkowość chwili oraz rangę szpitala, z którym będziemy współpracować zwrócił uwagę dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. ucz.: – Jest to dla nas bardzo istotny i ważny moment. Podpisaliśmy umowę ze szpitalem o wysokiej referencyjności zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych, pozyskując nie tylko nową jednostkę, ale także znakomitą kadrę naukową, dla której UKSW będzie podstawowym miejscem pracy naukowej. To gwarantuje wiele możliwości m.in. rozwoju klinicznego jak i naukowego dla naszych studentów – powiedział.

Porozumienie zakłada także udostępnienie bazy medycznej szpitala w postaci: aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia technicznego, tak aby Wydział Medyczny UKSW mógł prowadzić działalność badawczo-dydaktyczną, połączoną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Umowa obejmuje także szczegółowe warunki organizowania zajęć.

Szczegółowy harmonogram planowanych zajęć dydaktycznych, zawierający liczbę studentów i liczbę godzin dydaktycznych będzie ustalał dziekan WMCM UKSW.

umowa wszyscy

Na zdjęciu od lewej: dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. ucz.; dr n. med. Grażyna Cholewińska–Szymańska; Agnieszka KujawskaMisiąg; ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski; Elżbieta Lanc, dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Jej podpisanie to dopiero początek wspólnych działań. – Teraz istotna jest współpraca na poziomie technicznym i merytorycznym – zaznaczyła dyrektor szpitala Agnieszka Kujawska–Misiąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

– Współpraca z UKSW to duże wyzwanie, ale nasza jednostka gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Mamy bardzo dobre podłoże naukowe i merytoryczne jeśli chodzi o choroby zakaźne. Chcemy przekazać nasze doświadczenie i wiedzę studentom UKSW. Chcemy przekazać wiedzę nie tylko o chorobach zakaźnych, ale także nauczyć poszanowania pacjenta i ważnych zasad pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że wspólnie rozwiniemy skrzydła - podkreśliła dr n. med. Grażyna Cholewińska–Szymańska, zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala.

Doktor Cholewińska - Szymańska zwróciła także uwagę na znaczenie chorób zakaźnych we współczesnym świecie:

– Medycyna od zarania dziejów dotyczyła chorób zakaźnych. Od czasów dżumy Justyniana, poprzez wszystkie zarazy, które przeszły przez świat. Starożytni medycy to były głównie osoby, które zajmowały się zwalczaniem chorób zakaźnych. Te choroby mają też wielkie znaczenie we współczesnym świecie. Są nie tylko rzeczywistością medyczna ale także polityczną, strategiczna. To bardzo ważna dziedzina, szeroko rozumiana jako rzeczywistość społeczna – powiedziała.

Zarówno przedstawiciele UKSW jak i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie podkreślili znaczącą rolę, jaką w procesie rozpoczęcia współpracy obu podmiotów odegrała, obecna na spotkaniu, wicemarszałek województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. Zwracając się do zebranych powiedziała:

– Przebyliśmy wspólnie ciekawą drogę współpracy UKSW ze szpitalami marszałkowskimi. Te doświadczenia doprowadziły do podpisania umowy ze szpitalem zakaźnym, placówką wyjątkową, która sprawdziła się w boju w czasie pandemii. To była wspólna, wyboista droga, która wiele nas nauczyła. Z serca gratuluje i życzę samych sukcesów.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie jest najstarszą placówką zakaźną w Polsce, powołaną dekretem cara Mikołaja I w 1881 r. Początkowo Szpital był czynny tylko przez trzy zimowe miesiące w roku, z czasem przemieniony został na szpital zapasowy, czynny w okresach epidemii. W 1900 r. nadano Szpitalowi nazwę Szpital Zakaźny Miejski św. Stanisława. W okresie II wojny światowej personel Szpitala działał aktywnie w walce z okupantem, m.in. ratował skazanych na śmierć więźniów Pawiaka.  Po częściowej odbudowie wojennych zniszczeń w lipcu 1948 r. Szpital Zakaźny wznowił swoją działalność. W 1962 r. Miejski Szpital Zakaźny posiadał 500 łóżek w ośmiu oddziałach miejskich i klinicznych.

Obecnie Szpital jest przodującym ośrodkiem leczenia chorób zakaźnych w Europie, realizując zadania na trzech płaszczyznach: zapewnienie chorym wysokiej jakości świadczeń medycznych, profilaktyka chorób zakaźnych oraz kształcenie kadry medycznej. Ważnym uzupełnieniem bazy szpitalnej są: poradnie, pracownie i laboratoria gwarantujące nowoczesny standard diagnostyczny, a ich jakość potwierdzają liczne certyfikaty, również międzynarodowe.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje