foto_05.jpg
MINIATURKADOSTPENOSCProgram realizowany w ramach Funduszów Europejskich bez barier ma ułatwić dostęp do placówek oświatowych i edukacyjnych osobom z niepełnosprawnościami.

UEpasek

Prawo do edukacji to podstawowe prawo każdego z nas. Niestety, nie wszyscy możemy z niego skorzystać. Niektórych ograniczają bariery fizyczne lub bariery mentalne, które są efektem niskiej świadomości i wiedzy społeczeństwa. Program Dostępność Plus ma to zmienić.

W Polsce są szkoły przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To dobry początek. Ale wciąż się zdarza, że zdolny uczeń nie może studiować, bo na uniwersytecie czy wyższej uczelni nie ma podjazdów, wind, platform lub samootwierających się automatycznie szerokich drzwi. Czasem taki uczeń nie może skorzystać z prawa do edukacji, bo nie ma zapewnionej pomocy asystentów lub sala lekcyjna nie jest odpowiednio wyposażona.

Program Dostępność Plus dąży do likwidacji barier. Ma usunąć każdy, najmniejszy nawet próg, oddzielający uczniów i studentów od nauki i zapewnić wszystkim równy dostęp do edukacji.
Wpływ Programu na edukację osób z niepełnosprawnościami będzie nie do przecenienia. W czasie 7 lat działania programu (2018-2025) zmodernizowane zostaną budynki szkół i uczelni wyższych. Część placówek zostanie wyposażonych w sprzęt do nauczania osób niedowidzących lub niedosłyszących. Korytarze i pomieszczenia w szkołach i uczelniach zostaną oznakowane, aby ułatwić im samodzielne poruszanie się po budynkach. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry pedagogicznej uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Program Dostępność Plus zakłada, że aż 200 szkół i przedszkoli zostanie w pełni dostosowanych do potrzeb uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami. 100 uniwersytetów i uczelni wyższych zapewni studentom i wykładowcom z niepełnosprawnościami komfortowe warunki do nauki i pracy. Powstanie 5 laboratoriów uniwersalnego projektowania pod kątem powszechnej dostępności. Edukacja dostępna dla osób z niepełnosprawnościami to edukacja dostępna dla wszystkich. To likwidacja barier, która przyniesie korzyści każdemu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.

Przeczytaj o tym więcej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

 

DOSTEPNOSC

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje