wladze_ciala_kolegialne_1.jpg
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

Rektor UKSW 21aNa Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracuje od 1999 roku, najpierw jako adiunkt, a od 2015 r. jako profesor zwyczajny. Od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Katechetyki Materialnej. W latach 2010-2016 na Wydziale Teologicznym UKSW był prodziekanem ds. naukowych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Obecnie jest kierownikiem Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy w Instytucie Nauk Teologicznych UKSW. 

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, studia specjalistyczne z teologii praktycznej i katechetyki odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował również w Instytucie Katolickim w Paryżu.

Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji. Posiada publikacje w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim. Wygłaszał konferencje naukowe w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Mińsku, Gródku, Kamieniu Podolskim. Wielokrotnie zapraszany przez ośrodki polonijne na świecie na spotkania, konferencje i warsztaty katechetyczne, m.in. do Paryża, Fryburga, Lourdes, Lozanny, Genewy, Nottingham, Nowego Jorku.

Członek i recenzent licznych naukowych kolegiów redakcyjnych oraz członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawca do spraw oceny ogólnopolskich programów i podręczników do nauczania religii przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a także konsultor Rady Naukowej KEP. Członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i jej komisji ds. ekonomicznych, a także Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia

Pro FOd 2000 roku związana z UKSW, najpierw jako adiunkt w Instytucie Studiów nad Rodziną, następnie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, gdzie w latach 2012-2016 pełniła urząd prodziekana. Od 2016 roku jest prorektorem ds. studenckich i kształcenia.  

Specjalista i ekspert w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej. Opracowała autorską koncepcję relacyjnej readaptacji społecznej, która była podstawą habilitacji obronionej w 2013 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Profesor wizytujący w Katholische Fachhochschule w Moguncji oraz Alice Salomon Hochschule w Berlinie, wykładowca w ramach programu Erasmus w Niemczech i na Słowacji. Autorka ponad 150 opracowań naukowych.

Prowadzi szeroką działalność społeczną i naukową. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, członkiem Komitetu Ministra Edukacji „Na Rzecz Dobrej Szkoły”, członkiem Zespołu Projektu Ministerialnego „Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, konsultantem merytorycznym stowarzyszeń abstynenckich i in. Uczestniczy w pracach m.in. Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacyjnych, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (DGgKV)e.V., Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Pro SStudiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w 2006 roku obronił doktorat, następnie był adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

W 2016 roku na tym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i objął kierownictwo Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich. 

Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, następnie w 2019 roku został dziekanem wydziału. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, sekretarzem redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”.

Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie.

 

 

 

 

 

 

 

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje