ciala_kolegialne_01.jpg

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest, któremu przewodniczy Rektor. Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy Uniwersytetu, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni. 

Rektor piastuje najwyższą godność i kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów. W realizacji swoich zadań Rektor współpracuje z Prorektorami.

Kanclerz z upoważnienia Rektora kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla organów Uczelni. Kanclerzowi podporządkowane są organizacyjnie wszystkie jednostki administracji i obsługi Uczelni, w tym również komórki administracji bezpośrednio związane z organizowaniem i obsługą działalności podstawowej, z wyjątkiem jednostek podlegających bezpośrednio Rektorowi. W realizacji swoich zadań Kanclerz współdziała ze swoimi zastępcami, w tym z Kwestorem.

Dziekani kierują Wydziałami – podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu – wspierani w realizacji swoich zadań przez Prodziekanów.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje