kierunki_dzialan_01.jpg
UKSW prowadzi działania zmierzające do zacieśnienia i rozwoju współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie oraz do wzmocnienia swojej pozycji wśród europejskich i światowych instytucji naukowych.

Przejawami powyższych działań są m.in. wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników UKSW oraz przyjazdy zagranicznych gości na UKSW.

W trakcie funkcjonowania programu Erasmus na UKSW od 1999 r. wielu studentów i pracowników miało możliwość skorzystania z20151209erasmus dofinansowania wyjazdów realizowanych w celach naukowych i szkoleniowych z funduszy UE. Obecnie wiedzę i doświadczenie w uczelniach i instytucjach zagranicznych zdobywa co roku blisko 200 osób ze społeczności akademickiej UKSW. Każdego roku w ramach programu Erasmus z wykładami do zagranicznych uczelni partnerskich wyjeżdża kilkudziesięciu nauczycieli akademickich. Prowadzą oni zajęcia na uczelniach w takich krajach, jak: m.in. Włochy, Czechy, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania, Litwa, Francja, Turcja, Łotwa i Słowenia, jednocześnie rozszerzając i wzmacniając współpracę między uczelniami. Dodatkowo UKSW co roku gości w swoich murach profesorów czołowych uczelni europejskich, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Uczelni.

Program ERASMUS+ zobacz link

Współpraca międzynarodowa obejmuje również pracowników administracji uczelnianej, którzy swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poszerzają poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje zagraniczne. Jest to okazja do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych w uczelniach i instytucjach zagranicznych. Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych realizowane były przede wszystkim do instytucji naukowych Łotwy, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Czech.

Stypendia zagraniczne zobacz link

Uczelnia, dążąc do intensyfikacji kontaktów z zagranicznymi jednostkami naukowymi, angażuje się we współpracę bilateralną, uczestniczy w programach europejskich oraz współpracuje z podmiotami zagranicznymi z całego świata. UKSW realizuje ponad 200 umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+ i ok. 60 umów w ramach współpracy ogólnouczelnianej.

Kursy i studia za granicą zobacz link

Nasz Uniwersytet dążąc do podniesienia efektywności współpracy międzynarodowej należy do europejskich oraz międzynarodowych stowarzyszeń promujących szkolnictwo wyższe i współpracę pomiędzy uczelniami członkowskimi, m.in.:

  • FUCE - Fédération des Universités Catholiques Européennes – sieć katolickich uniwersytetów europejskich utworzona w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC).
  • FIUC - międzynarodowe stowarzyszenie uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1949 r. oraz uznane jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych.

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje