projekty_podstrony_6.jpg

UKSW prowadzi działania zmierzające do zacieśnienia i rozwoju współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie oraz do wzmocnienia swojej pozycji wśród europejskich instytucji naukowych. Tym celom służy m.in. wymiana międzynarodowa, czyli wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników UKSW oraz przyjazdy zagranicznych gości na UKSW.

Na naszym Uniwersytecie powstaje projekt Uniwersytetu Otwartego dla Polonii, który będzie kształcić osoby z polskimi korzeniami rozsiane po całym świecie. Idea opiera się na współpracy z Polskimi Misjami Katolickimi i znaczącymi organizacjami polonijnymi, a także powołanymi w przyszłości Polonijnymi Klubami Akademickimi, zrzeszającymi studentów z polskimi korzeniami studiujących na uniwersytetach całego świata. Projekt prowadzi Fundacja Pro Polonia, która została powołana na UKSW 12 października 2020 roku. Jej patronem honorowym jest kard. Kazimierz Nycz, a fundatorami: rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotr Bonisławski oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

 

Program ERASMUS+  zobacz więcej

20151209erasmusProgram Erasmus funkcjonuje na UKSW od 1999 r. W tym czasie wielu studentów i pracowników miało możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy UE wyjazdów realizowanych w celach naukowych i szkoleniowych. Wiedzę i doświadczenie w uczelniach i instytucjach zagranicznych zdobywa co roku kilkaset osób ze społeczności akademickiej, które mają do wyboru 326 podmiotów – partnerów UKSW w ramach programu Erasmus. Każdego roku z wykładami do zagranicznych ośrodków partnerskich wyjeżdża kilkudziesięciu nauczycieli akademickich. Dodatkowo UKSW co roku gości w swoich murach profesorów czołowych uczelni europejskich, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Współpraca międzynarodowa obejmuje również pracowników administracji uczelnianej, którzy swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poszerzają poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje zagraniczne. Jest to okazja do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych w uczelniach i instytucjach zagranicznych. Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych realizowane były przede wszystkim do instytucji naukowych Łotwy, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Czech.

Stypendia zagraniczne  zobacz więcej

Uczelnia, dążąc do intensyfikacji kontaktów z zagranicznymi jednostkami naukowymi, angażuje się we współpracę bilateralną, uczestniczy w programach europejskich oraz współpracuje z podmiotami zagranicznymi z całego świata. UKSW realizuje ponad 300 umów bilateralnych w ramach programu Erasmus+  oraz blisko 100 umów w ramach współpracy ogólnouczelnianej.

Kursy i studia za granicą  zobacz więcej

Nasz Uniwersytet należy do europejskich oraz międzynarodowych stowarzyszeń promujących szkolnictwo wyższe i współpracę pomiędzy uczelniami członkowskimi. Są to m.in.:

  • FUCE - Fédération des Universités Catholiques Européennes – sieć katolickich uniwersytetów europejskich utworzona w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC).
  • FIUC - międzynarodowe stowarzyszenie uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1949 r. oraz uznane jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje