Przejdź do treści
DR EWA K. CZACZKOWSKA
rzecznik UKSW
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, medioznawca, dziennikarka i publicystka. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Członek zespołu redakcyjnego dzienników prymasa S. Wyszyńskiego Pro memoria.
Przez ponad 20 lat pracowała w dzienniku „Rzeczpospolita”, twórczyni i redaktor naczelna portalu Areopag21, współtwórczyni Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”. Publikowała w wielu mediach, obecnie felietonistka „Gościa Niedzielnego”. Współautorka wystawy głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyła w opracowaniu positio w procesie beatyfikacyjnym prymasa S. Wyszyńskiego.

Autorka wielu artykułów naukowych i kilkunastu książek, m.in. „Kardynał Wyszyński. Biografia”, „Siostra Faustyna. Biografia świętej”, „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara-nadzieja-miłość” (wspólnie z Tomaszem Wiścickim), „Mistyczki. Historie kobiet wybranych”, „Bajki mariackie”, przetłumaczonych na osiem języków. Laureatka wielu nagród, m.in. pierwszej edycji nagrody dziennikarskiej im. bp Jana Chrapka „Ślad” oraz pięciu Feniksów – nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.


ul.Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 97, 01-815 Warszawa tel. +48 506 789 100 tel. +48 601 308 285 e-mail: e.czaczkowska@uksw.edu.pl