Przejdź do treści

Foreign diplomas and matriculation

Informacja o przeliczaniu punktacji z zagranicznych matur i dyplomów.