Przejdź do treści
Rector of UKSW
Fr. Professor Richard Czekalski, Ph.D.
He has been working at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw since 1999, first as an assistant professor, and since 2015 as a full professor. He was the head of the Department of Material Catechism. Currently, he is the head of the Department of Faith Communication and History of Catechesis at the UKSW Institute of Theological Sciences. In the years 2010-2016, at the UKSW Faculty of Theology, he was the vice-dean for scientific affairs. From 2016 to 2020 he was the vice-rector for science and international cooperation.
He graduated from the Higher Theological Seminary in Płock, completed specialist studies in practical theology and catechetics at the Academy of Catholic Theology in Warsaw. He also studied at the Catholic Institute in Paris.

He is the author and co-author of over 250 publications, also in foreign languages, English, French, Russian, Belarusian and Ukrainian. He gave scientific conferences in Poland and abroad, in Paris, Minsk, Gródek, Kamień Podolski. Repeatedly invited by the Polish community centers around the world to meetings, conferences and catechetical workshops, to Paris, Fribourg, Lourdes, Lausanne, Geneva, Nottingham, New York.

Member and reviewer of numerous scientific editorial boards and member of the Association of Polish Catechists and the European Forum for Religions Education in Schools (EuFRES). Expert of the Ministry of Education and Science for teachers applying for professional promotion, expert for the assessment of nationwide programs and textbooks for teaching religion at the Commission of Catholic Education of the Polish Episcopate, and a consultant to the Scientific Council of the Polish Episcopate. Member of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP) and its economic committee, as well as the Conference of Rectors of Polish Universities (KRUP). Co-founder of the Pro Polonia Foundation.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 437A, 01-815 Warszawa tel. +48 225 618 852 e-mail: rektorat@uksw.edu.pl
VICE-RECTOR FOR STUDENTS AND EDUCATION, AND DEPUTY RECTOR
Ph.D., Anna Fidelus, UKSW Professor
She has been associated with UKSW since 2000, first as an assistant professor at the Institute of Family Studies, then at the Faculty of Pedagogical Sciences, where in 2012-2016 she held the office of vice-dean. Since 2016, he has been the vice-rector for student affairs and education
Specialist and expert in the field of social rehabilitation pedagogy. She developed her own concept of relational social readaptation, which was the basis for her habilitation defended in 2013 at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Visiting professor at the Katholische Fachhochschule in Mainz and Alice Salomon Hochschule in Berlin, lecturer under the Erasmus program in Germany and Slovakia. Author of over 150 scientific studies.

She conducts extensive social and scientific activities. She is the vice-president of the “Patronat” Penitentiary Association, a member of the Committee of the Minister of Education “Na Rzecz Dobrej Szkoły”, a member of the Team of the Ministerial Project Preventing Social Maladjustment of Children and Youth, a substantive consultant of abstinent associations and others. Participates in the work of the Polish Association of Schools of Social Work, the National Association of Social Rehabilitation Workers, Deutsche Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (DGgKV)e.V., the Team of Social Rehabilitation Pedagogy affiliated to the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. She participates in national and international research projects.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 432, 01-815 Warszawa tel. +48 225 618 859 e-mail: psik@uksw.edu.pl
PROREKTOR DS. FINANSOWYCH
Professor Konrad Raczkowski, Ph.D.
Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi. Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej i restrukturyzacjach przedsiębiorstw.
W latach 2012-2021 dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. W latach 2015-2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Pełni funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na warszawskiej, nowojorskiej czy londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Były wiceminister finansów 2015-2016. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie (Visiting Fellow). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Od 2012 speaker Cambridge International Symposium on Economic Crime Uniwersytetu Cambridge.

Autor ponad 120 publikacji naukowych. Odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości oraz złotą odznaką Ministra Finansów. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”.


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 428, 01-815 Warszawa tel. +48 22 380 96 99 e-mail: psf@uksw.edu.pl
VICE-RECTOR FOR SCIENCE AND INTERNATIONAL COOPERATION
Fr. Ph.D., Marek Stokłosa, UKSW Professor
He studied at the Faculty of Canon Law of the Lateran University in Rome, where in 2006 he defended his doctorate. Then he became an assistant professor at the Faculty of Canon Law of UKSW.
In 2016, at this Faculty, he obtained the degree of doctor habilitated in the field of legal sciences in the field of canon law and took over the management of the Department of Law of the Eastern Churches.

In the years 2016-2019, he was the vice-dean of the Faculty of Canon Law of UKSW, and in October 2019 he became the dean of the Faculty. He is a lecturer of canon law at the Higher Missionary Seminary of Priests of the Sacred Heart in Stadniki, secretary of the editorial office of the quarterly “Prawo Kanoniczne“.

Member of the Association of Polish Canonists and Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo in Rome.

 


ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 430, 01-815 Warszawa tel. +48 225 618 952 e-mail: pnwm@uksw.edu.pl