Przejdź do treści

Dyplomy zagraniczne i matury

Informacja o przeliczaniu punktacji z zagranicznych matur i dyplomów.

Rekrutacja na podstawie matur i dyplomów zagranicznych

Warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą lub dyplomem zagranicznym.

Więcej