Przejdź do treści
Dr. Eng. Christopher Dziedzic
dr inż. Krzysztof Dziedzic
He has been the Chancellor of the Cardinal Stefan Wyszyński University since January 2022. Doctor of technical sciences, graduate of the Warsaw University of Technology and postgraduate studies – the Academy of Leadership Psychology – Business School of the Warsaw University of Technology.
In the years 2000-2006, he was an assistant professor at the Warsaw University of Technology. In 2006, he became the Deputy Chancellor of Basic Activities at the Warsaw University of Technology. Since 2012, he has been the president of the Supervisory Board of CEZAMAT Sp. z o.o. Repeated head and coordinator of investment and construction projects. His largest completed project was the “Center for Advanced Materials and Technologies” worth PLN 500 million. His motto is: “The goal of many leaders is to make people have the best opinion of them. The goal of a true leader is to make people think better of themselves.”


ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032, 01-815 Warszawa tel. +48 22 561 89 33 e-mail: kanclerz@uksw.edu.pl
Deputy Chancellor
Piotr Cieślikowski
He became the Deputy Chancellor of the Cardinal Stefan Wyszyński University in 2020. From 2011, he worked in the Administration and Economic Department of the Cardinal Stefan Wyszyński University – from 2016 to 2020 he was the deputy manager, then the head of the department.
He is a graduate of UKSW in the field of sociology with a specialization: sociology of management and local development. In 2012, he completed postgraduate studies in public procurement at the Kozminski University in Warsaw, and studies in occupational health and safety at the Warsaw University of Technology. In 2018, he completed postgraduate studies in the field of real estate management at the Warsaw University of Life Sciences.


ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032, 01-815 Warszawa tel. +48 22 561 89 33 e-mail: kanclerz@uksw.edu.pl
Deputy Quaestor
Katarzyna Szumowska
She has been the UKSW deputy quaestor since 2011. Earlier, in 2009-2011, she was the head of the Accounting and Settlement Department of EU Programs. She has worked in the university quaestor office since 1993.
Master of Economics in the field of accounting, graduate of the University of Economics in Warsaw and postgraduate studies in accounting. She has an accounting certificate of the Ministry of Finance for bookkeeping services. She has completed numerous courses in the field of accounting.


ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032, 01-815 Warszawa tel. +48 22 561 89 33 e-mail: kwestor@uksw.edu.pl
p. o. zastępcy Kwestora
Jacek Wiśniewski
Pełni obowiązki zastępcy kwestora UKSW od grudnia 2022 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera (kierunek telekomunikacja).
Ukończył studia MBA IT EFS w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu efektywnego zarządzania IT w przedsiębiorstwie. Z UKSW związany od początku kariery zawodowej. Poprzednio był kierownikiem Działu Budżetowania i Kontrolingu, a wcześniej m.in. zastępcą kierownika Biura Organizacyjnego oraz zastępcą kierownika Działu Eksploatacji.
Agata Dziegiecka
Senior administration specialist

5 Dewajtis Street, Old Building, room 032

tel. +48 22 5618934 or ext. 334

e-mail: a.dziegiecka@uksw.edu.pl

Sabina Kawecka
Senior administration specialist

5 Dewajtis Street, Old Building, room 032

tel. +48 22 5618933 or ext. 333

e-mail: s.kawecka@uksw.edu.pl

Paulina Bosak
Administrative clerk

e-mail: p.bosak@uksw.edu.pl