Przejdź do treści
Kanclerz
dr inż. Krzysztof Dziedzic
Jest kanclerzem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego od stycznia 2022 r. Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów – Akademii Psychologii Przywództwa – Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W latach 2000–2006 był adiunktem na Politechnice Warszawskiej. W 2006 r. został zastępcą Kanclerza Działalności Podstawowej na Politechnice Warszawskiej. Od 2007 r. do 2021 r. pełnił funkcję Kanclerza Politechniki Warszawskiej. Od 2012 r. jest prezesem Rady Nadzorczej spółki CEZAMAT sp. z o.o. Wielokrotny kierownik i koordynator projektów inwestycyjnych oraz budowlanych. Jego największym zrealizowanym projektem było „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii” o wartości 500 ml zł. Jego mottem są słowa: „Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem prawdziwego lidera jest sprawić, by ludzie myśleli lepiej o sobie”.


ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032, 01-815 Warszawa tel. +48 22 561 89 33 e-mail: kanclerz@uksw.edu.pl
Zastępca kanclerza
Piotr Cieślikowski
Zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego został w 2020 r. Od 2011 r. pracował w Dziale Administracyjno-Gospodarczym UKSW – od 2016 do 2020 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika, następnie kierownika działu.
Jest absolwentem UKSW na kierunku socjologia o specjalizacji: socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a na Politechnice Warszawskiej studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2018 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032, 01-815 Warszawa tel. +48 22 561 89 33 e-mail: kanclerz@uksw.edu.pl
Kwestor
Katarzyna Szumowska
Od 2011 r. zastępca kwestora UKSW. Wcześniej w latach 2009-2011 była kierownikiem Działu Księgowości i Rozliczeń Programów UE. W kwesturze Uczelni zatrudniona jest od 1993 r.
Magister ekonomii w zakresie rachunkowości, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończyła wiele kursów z dziedziny rachunkowości.


ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032, 01-815 Warszawa tel. +48 22 561 89 33 e-mail: kwestor@uksw.edu.pl
Zastępca Kwestora
Jacek Wiśniewski
Pełni obowiązki zastępcy kwestora UKSW od grudnia 2022 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera (kierunek telekomunikacja).
Ukończył studia MBA IT EFS w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu efektywnego zarządzania IT w przedsiębiorstwie. Z UKSW związany od początku kariery zawodowej. Poprzednio był kierownikiem Działu Budżetowania i Kontrolingu, a wcześniej m.in. zastępcą kierownika Biura Organizacyjnego oraz zastępcą kierownika Działu Eksploatacji.
Sabina Kawecka
st. specjalista ds. administracyjnych

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032
tel. +48 22 5618933 lub wew. 333
e-mail: s.kawecka@uksw.edu.pl

Paulina Bosak
referent administracyjny

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 032
tel. +48 22 5618934 lub wew. 334
e-mail: p.bosak@uksw.edu.pl