Przejdź do treści

Rector committees

1. ks. dr Roman Tomanek – przewodniczący
2. mgr Arkadiusz Mróz – zastępca przewodniczącego
3. Katarzyna Dominiak
4. Elżbieta Giedroić
5. Beata Kucharuk
6. Katarzyna Mikołajczyk
7. Ewa Popławska
8. Anna Przetacka
9. Agnieszka Wilczek
10. Danuta Zaremba
11. Elżbieta Wójcikowska – obsługa administracyjna komisji
12. Jolanta Białkowska (NSZZ „Solidarność”)
13. Jolanta Wierzbicka (NSZZ „Solidarność”)
14. Edyta Nowakowska (NZZP UKSW)
15. Adrian Sieczka (NZZP UKSW)

1. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz. – przewodniczący
2. mgr Marcin Krygier – zastępca przewodniczącego
3. mgr Andrzej Szeler – zastępca przewodniczącego
4. mgr Agnieszka Iwaszkiewicz
5. mgr inż. Teresa Hernik
6. mgr inż. Marta Pochopień
7. mgr Tomasz Białkowski
8. mgr inż. Jacek Janowski
9. mgr Jakub Kowalski
10. mgr inż. Krzysztof Marszał
11. lekarzy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
11. przedstawiciel Samorządu Studentów (SaS)
12. przedstawiciel Samorządu Doktorantów (SaD)

Senate committees

1. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (WT) – przewodniczący
2. dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. (WNH) – zastępca przewodniczącego
3. dr inż. Agnieszka Poniatowska (WBNS)
4. ks. prof. dr hab. Jan Krokos (WFCH)
5. dr hab. Iwona Flis-Kabulska, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Artur Rogowski, prof. ucz. (WMCM)
7. dr hab. Anna Czyż, prof. ucz. (WNHS)
8. prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek (WNP)
9. dr hab. Marcin Wielec, prof. ucz. (WPiA)
10. ks. dr Rafał Kamiński (WPK)
11. dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. ucz. (WSE)
12. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. (WSR)
13. mgr Grzegorz Zięba (Administracja)
14. mgr Marcin Zawadzki (SaD)
15. Zuzanna Kilanowska (SaS)
16. mgr Andrzej Szeler (Administracja) – przedstawiciel związków (NZZP UKSW)
17. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH) – przedstawiciel związków (NSZZ „Solidarność”)

1. ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. (WFCH) – przewodniczący
2. ks. prof. dr hab. Andrzej Najda (WSR) – zastępca przewodniczącego
3. dr Maciej Fuszara (WBNS)
4. dr Tomasz Kulpa (WMP)
5. dr hab. Andrzej Fal, prof. ucz. (WMCM)
6. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz. (WNHS)
7. dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. (WNH)
8. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. (WNP)
9. dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. (WPIA)
10. ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz. (WPK)
11. dr Dariusz Filip (WSE)
12. dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz. (WT)
13. mgr Jarosław Gryziak (Administracja)
14. mgr Paula Skrzypecka (SaD)
15. Michał Ryszka (SaS)
16. mgr Jolanta Białkowska (Biblioteka), (NSZZ Solidarność)
17. mgr Marcin Krygier (Administracja), (NZZP UKSW)

1. ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. (WNP) – przewodniczący
2. dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz. (WMP) – zastępca przewodniczącego
3. dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. ucz. (WBNS)
4. prof. dr hab. Jacek Tomczyk (WFCH)
5. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański (WMCM)
6. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk (WNHS)
7. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH)
8. dr hab. Elżbieta Karska, prof. ucz. (WPiA)
9. ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz. (WPK)
10. dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz. (WSE)
11. dr Anna Czyżkowska (WSR)
12. ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz. (WT)
13. mgr Agnieszka Koperska (Administracja)
14. Wioleta Wasil-Rusecka (SaD)
15. Łukasz Sitkowski (SaS)
16. Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz. (WSE) – przedstawiciel związków (NSZZ „Solidarność”)
17. Mgr Marta Schmidt (Biblioteka) – przedstawiciel związków (NZZP UKSW)

1. dr hab. Fabian Welc, prof. ucz (WNHS) – przewodniczący
2. dr hab. Artur Rogowski, prof. ucz. (WMCM) – zastępca przewodniczącego
3. prof. dr hab. Justyna Nowakowska (WBNS)
4. dr hab. Monika Mynarska, prof. ucz. (WFCH)
5. dr hab. Agata Kamińska, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. (WNH)
7. dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. (WNP)
8. dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. (WPiA)
9. ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior (WPK)
10. dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz. (WSE)
11. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (WSR)
12. ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (WT)
13. mgr Jarosław Gryziak (Administracja)
14. mgr Bartłomiej Oręziak (SaD)
15. Wojciech Górski (SaS)
16. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH) – przedstawiciel związków (NSZZ „Solidarność”)
17. dr Paweł Czarnecki (WPiA) – przedstawiciel związków (NZZP UKSW)

1. ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz (WPK) – przewodniczący
2. dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz. (WPiA) – zastępca przewodniczącego
3. dr inż. Barłomiej Macherzyński (WBNS)
4. dr Michał Piekarski (WFCH)
5. dr inż. Arkadiusz Listkowski (WMP)
6. dr n. med. Beata Chełstowska (WMCM)
7. ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (WNHS)
8. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk, prof. ucz. (WNH)
9. dr Ewa Kulawska (WNP)
10. ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. ucz. (WSE)
11. ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSR)
12. ks. dr Jarosław Sobkowiak (WT)
13. mgr Agnieszka Koperska (Administracja)
14. mgr Wioletta Wasil-Rusecka (SaD)
15. Karol Bancerz (SaS)
16. dr Joanna Kandzia (WMP) (NSZZ „Solidarność”)
17. dr hab. Rafał Zapłata, prof. ucz. (WMP) (NZZP UKSW)

University committees

1. mgr Tomasz Winiarski (dyrektor Biblioteki)
2. dr inż. Damian Panasiuk (WBNS)
3. dr Dominik Gołuch – (WFCh)
4. prof. dr hab. Wiesław Macek – (WMP)
5. prof. dr hab. Jolanta Marszalska (WNHS)
6. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH)
7. dr Michał Paluch (WNP)
8. dr hab. Marta Osuchowska, prof. ucz. (WPiA)
9. dr Katarzyna Majchrzak (WPK)
10. ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki (WSE)
11. ks. dr Wojciech Kućko (WSR)
12. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (WT)
13. mgr Renata Piros (Biblioteka)
14. mgr Małgorzata Re (Biblioteka)
15. mgr Alina Skurska (Biblioteka)
16. mgr Dagmara Gut (SaD)
17. Ewa Staruch (SaS)
18. mgr Aleksandra Deptuła (NZZP UKSW) – z głosem doradczym
19. Jolanta Wierzbicka (NSZZ „Solidarność”) – z głosem doradczym

1. dr hab. Dariusz Piętka, prof. ucz. (WFCH) – przewodniczący
2. dr Aleksander Stankiewicz (WNHS)
3. dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz (WNP)
4. ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (WT)
5. dr hab. Oleg Tikhonenko, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Tomasz Korczyński, prof. ucz. (WSE)
7. ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (WPK)
8. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz. (WSR)
9. ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz. (WNH)
10. dr Robert Oktaba (WPiA)
11. mgr Dagmara Gut (SaD)
12. mgr Wioleta Wasil-Rusecka (SaD)
13. mgr Damian Skowron (SaD)

1. ks. dr hab. Marek Stępień, prof. ucz. (WPK) – przewodniczący
2. dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. ucz. (WBNS)
3. dr hab. Wanda Zagórska, prof. ucz. (WFCH)
4. prof. dr hab. Kinga Suwińska (WMP)
5. dr Adam Buława (WNHS)
6. prof. dr hab. Wojciech Kudyba (WNH)
7. dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. (WNP)
8. dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz. (WPiA)
9. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz. (WSE)
10. dr Leszek Buller (WSR)
11. ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz (WT)
12. mgr Patryk Barszcz (SaD)
13. Zuzanna Kilanowska (SaS)
14. dr Przemysław Gawron (WPiA) (NZZP UKSW)
15. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. (WNH) (NSZZ „Solidarność”)

1. dr Adam Błachnio (WPiA)– przewodniczący
2. dr inż. Krystian Kurowski (WBNS)
3. dr inż. Piotr Kiełtyk (WBNS)
4. dr med. Przemysław Cynkier (WFCH)
5. dr Zdzisław Kobos (WFCH)
6. dr hab. Marek Czarkowski, prof. ucz. (WMCM)
7. dr n. med. Jacek Połosak (WMCM)
8. dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz. (WMP)
9. dr Krzysztof Nawara (WMP)
10. dr Joanna Wawrzeniuk (WNHS)
11. dr Judyta Krajewska (WNHS)
12. dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. (WNH)
13. dr hab. Beata Garlej, prof. ucz. (WNH)
14. dr Barbara Kałdon (WNP)
15. dr Joanna Ossowska (WNP)
16. mgr Ewa Płocha (WPiA)
17. s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz. (WPK)
18. dr Michał Poniatowski (WPK)
19. dr Magdalena Hryniewicka (WSE)
20. dr hab. Kinga Lendzion (WSE)
21. dr Katarzyna Stankiewicz (WSR)
22. mgr Katarzyna Kwiatkowska (WSR)
23. ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski (WT)
24. ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. ucz. (WT)
25. Kacper Godek (SaS)
26. Zuzanna Kilanowska (SaS)
27. Ewa Staruch (SaS)

1. ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (WNHS) – przewodniczący
2. dr Włodzimierz Strus (WFCh)
3. ks. dr Jarosław Sobkowiak (WT)
4. ks. dr Rafał Kamiński (WPK)
5. dr hab. Andrzej Rudowski, prof. ucz. (WSE)
6. dr hab. Natalia Kohtamaki, prof. ucz. (WPiA)
7. dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. (WNH)
8. prof. dr hab. inż. Franciszek Seredeński (WMP)
9. dr Izabela Gątarek (WNP)
10. dr inż. Monika Kisiel (WBNS)
11. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. (WSR)
12. dr Aleksandra Stangret (WMCM)
13. mgr Monika Nowosielska (SJO)
14. mgr Artur Konior (SWF)
15. mgr Agnieszka Wasilewska (DID)
16. mgr Justyna Lisiewska (CSI)
17. mgr Mariola Pirek (SaD)
18. Julia Brendel (SaS)

1. dr Bartosz Rydliński (WSE) – przewodniczący
2. dr Monika Fajfer (WBNS)
3. dr inż. Andrzej Długoński (WBNS)
4. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz. (WFCH)
5. ks. dr Piotr Szydłowski (WFCH)
6. dr n. farm. Piotr Merks (WMCM)
7. dr n. med. Jacek Nasiłowski (WMCM)
8. dr Piotr Szewczak (WMP)
9. dr hab. Magdalena Ceborska, prof. ucz. (WMP)
10. dr Radosław Gawroński (WNHS)
11. dr Beata Lewińska (WNHS)
12. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. (WNH)
13. dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. (WNH)
14. dr hab. Barbara Galas, prof. ucz. (WNP)
15. Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (WNP)
16. dr Mateusz Tchórzewski (WPiA)
17. dr Piotr Zakrzewski (WPiA)
18. ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. ucz. (WPK)
19. ks. dr Andrzej Sacher (WPK)
20. dr Katarzyna Uklańska (WSE)
21. ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (WSR)
22. dr Justyna Stępkowska (WSR)
23. ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (WT)
24. ks. dr hab. Dariusz Sztuk, prof. ucz. (WT)
25. Julia Bielińska (SaS)
26. Anna Gajda (SaS)
27. Maciej Pajda (SaS)
28. Łukasz Sitkowski (SaS)
29. Weronika Skowrońska (SaS)

1. dr Adam Buława (WNHS) – przewodniczący
2. dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. ucz. (WFCH)
3. dr hab. Barbara Baraniak, prof. ucz. (WNP)
4. ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (WT)
5. dr hab. Tomasz Radożycki, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Sławomir Sowiński, prof. ucz. (WSE)
7. ks. dr hab. Tomasz Gałkowski, prof. ucz. (WPK)
8. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (WSR)
9. dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. (WNH)
10. dr Agnieszka Mikos-Sitek (WPiA)
11. mgr Anna Sobierajska (SaD)
12. mgr Paweł Janas (SaD)
13. mgr Jakub Dorsz-Kruczyński (SaD)

Disciplinary commissioners

  1. ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof. ucz. (WT)
  2. dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. ucz. (WPiA)

  1. dr hab. Marta Osuchowska, prof. ucz. (WPiA)
  2. dr Katarzyna Majchrzak (WPK)
  3. dr Mateusz Kot (WT)
  4. dr hab. Martyna Wilbrandt – Gotowicz, prof. ucz. (WPiA)

  1. ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz. (WT)
  2. dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (WNH)