Przejdź do treści

Komisje rektorskie

1. przewodniczący – wakat
2. mgr Arkadiusz Mróz – zastępca przewodniczącego
3. Katarzyna Dominiak
4. Elżbieta Giedroić
5. Beata Kucharuk
6. Katarzyna Mikołajczyk
7. Ewa Popławska
8. Anna Przetacka
9. Agnieszka Wilczek
10. Danuta Zaremba
11. Elżbieta Wójcikowska – obsługa administracyjna komisji
12. Jolanta Białkowska (NSZZ „Solidarność”)
13. Jolanta Wierzbicka (NSZZ „Solidarność”)
14. Edyta Nowakowska (NZZP UKSW)
15. Adrian Sieczka (NZZP UKSW)

1. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz. – przewodniczący
2. mgr Marcin Krygier – zastępca przewodniczącego
3. mgr Andrzej Szeler – zastępca przewodniczącego
4. mgr Agnieszka Iwaszkiewicz
5. mgr inż. Teresa Hernik
6. mgr inż. Marta Pochopień
7. mgr Tomasz Białkowski
8. mgr inż. Jacek Janowski
9. mgr Jakub Kowalski
10. mgr inż. Krzysztof Marszał
11. lekarzy sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
11. Julia Tkaczyk (SaS)
12. mgr Klaudia Bąkiewicz-Grabkowska (SaD)

Komisje senackie

1. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (WT) – przewodniczący
2. dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. (WNH) – zastępca przewodniczącego
3. dr Anna Linkiewicz (WBNS)
4. dr hab. Dominika Dzwonkowska, prof. ucz. (WFCH)
5. dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. ucz. (WMP)
6. dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska (WMCM)
7. dr hab. Anna Czyż, prof. ucz. (WNHS)
8. dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. (WNP)
9. dr hab. Marcin Wielec, prof. ucz. (WPiA)
10. ks. dr Rafał Kamiński (WPK)
11. dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. ucz. (WSE)
12. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. (WSR)
13. mgr Tomasz Kordyasz (Administracja)
14. mgr Tomasz Bojanowski (SaD)
15. Karol Rogala (SaS)
16. mgr Andrzej Szeler (Administracja) – przedstawiciel związków (NZZP UKSW)
17. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH) – przedstawiciel związków (NSZZ „Solidarność”)

1. ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. (WFCH) – przewodniczący
2. ks. prof. dr hab. Andrzej Najda (WSR) – zastępca przewodniczącego
3. dr Maciej Fuszara (WBNS)
4. dr Tomasz Kulpa (WMP)
5. dr n. med. i n. o zdr. Adam Kaczmarek (WMCM)
6. dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, prof. ucz. (WNHS)
7. dr hab. Anna Kozłowska, prof. ucz. (WNH)
8. ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. (WNP)
9. dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. (WPIA)
10. ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz. (WPK)
11. dr Dariusz Filip (WSE)
12. ks. dr. Jarosław Sobkowiak (WT)
13. mgr Grzegorz Zięba (Administracja)
14. mgr Marcin Bielecki
15. Jakub Wojtas (SaS)
16. mgr Jolanta Białkowska (Biblioteka), (NSZZ Solidarność)
17. mgr Marcin Krygier (Administracja), (NZZP UKSW)

1. ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. (WNP) – przewodniczący
2. dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz. (WMP) – zastępca przewodniczącego
3. dr hab. Piotr Ceryngier, prof. ucz. (WBNS)
4. prof. dr hab. Jacek Tomczyk (WFCH)
5. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański (WMCM)
6. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk (WNHS)
7. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH)
8. prof. dr hab. Elżbieta Karska (WPiA)
9. ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz. (WPK)
10. dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz. (WSE)
11. dr Anna Czyżkowska (WSR)
12. ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz. (WT)
13. mgr Jarosław Rokita (Administracja)
14. mgr Mariola Pirek
15. Maciej Urbański (SaS)
16. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz. (WSE) – przedstawiciel związków (NSZZ „Solidarność”)
17. mgr Marta Schmidt (WSR) – przedstawiciel związków (NZZP UKSW)

1. dr hab. Fabian Welc, prof. ucz (WNHS) – przewodniczący
2. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Różańska-Walędziak (WMCM)
3. prof. dr hab. Justyna Nowakowska (WBNS)
4. dr hab. Monika Mynarska, prof. ucz. (WFCH)
5. dr hab. Agata Kamińska, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. (WNH)
7. dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. (WNP)
8. dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. (WPiA)
9. ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior (WPK)
10. dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz. (WSE)
11. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (WSR)
12. ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (WT)
13. mgr Tomasz Kordyasz (Administracja)
14. mgr Łukasz Subramanian
15. Łukasz Sitkowski (SaS)
16. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH) – przedstawiciel związków (NSZZ „Solidarność”)
17. dr Paweł Czarnecki (WPiA) – przedstawiciel związków (NZZP UKSW)

1. ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz (WPK) – przewodniczący
2. dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz. (WPiA) – zastępca przewodniczącego
3. dr inż. Barłomiej Macherzyński (WBNS)
4. dr hab. Michał Piekarski, prof. ucz. (WFCH)
5. dr inż. Arkadiusz Listkowski (WMP)
6. dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska (WMCM)
7. ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (WNHS)
8. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz. (WNH)
9. dr Ewa Kulawska (WNP)
10. ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki(WSE)
11. ks. dr Dariusz Tułowiecki (WSR)
12. ks. dr Jarosław Sobkowiak (WT)
13. mgr Małgorzata Chajęcka (Administracja)
14. mgr Michał Szkaradek
15. Karol Bancerz (SaS)
16. dr Joanna Kandzia (WMP) (NSZZ „Solidarność”)
17. dr hab. Rafał Zapłata, prof. ucz. (WMP) (NZZP UKSW)

Komisje uniwersyteckie

1. mgr Tomasz Winiarski (dyrektor Biblioteki)
2. dr inż. Damian Panasiuk (WBNS)
3. dr Dominik Gołuch (WFCh)
4. prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP)
5. dr hab. n. med. i n. o zdr. Emilia Grosicka-Maciąg, prof. ucz. (WMCM)
6. prof. dr hab. Jolanta Marszalska (WNHS)
7. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. (WNH)
8. dr Michał Paluch (WNP)
9. dr hab. Marta Osuchowska, prof. ucz. (WPiA)
10. dr Katarzyna Majchrzak (WPK)
11. ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki (WSE)
12. ks. dr Wojciech Kućko (WSR)
13. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (WT)
14. mgr Renata Piros (Biblioteka)
15. mgr Joanna Jackowska (Biblioteka)
16. mgr Agnieszka Uziębło (Biblioteka)
17. mgr Maciej Kiliszek (SaD)
18. Norbert Łętowski (SaS)
19. mgr Aleksandra Deptuła (NZZP UKSW) – z głosem doradczym
20. Jolanta Wierzbicka (NSZZ „Solidarność”) – z głosem doradczym

1. dr hab. Dariusz Piętka, prof. ucz. (WFCH) – przewodniczący
2. dr Aleksander Stankiewicz (WNHS)
3. dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz (WNP)
4. ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz (WT)
5. dr hab. Oleg Tikhonenko, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Tomasz Korczyński, prof. ucz. (WSE)
7. ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (WPK)
8. ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. ucz. (WSR)
9. ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz. (WNH)
10. dr Robert Oktaba (WPiA)
11.  mgr Klaudia Bąkiewicz-Grabkowska (SaD)
12. mgr Mariola Pirek (SaD)
13. mgr Milena Wijas (SaD)

1. ks. dr hab. Marek Stępień, prof. ucz. (WPK) – przewodniczący
2. dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. ucz. (WBNS)
3. dr hab. Wanda Zagórska, prof. ucz. (WFCH)
4. dr n. med. Anna Mierzejewska (WMCM)
5. prof. dr hab. Kinga Suwińska (WMP)
6. dr Adam Buława (WNHS)
7. prof. dr hab. Wojciech Kudyba (WNH)
8. dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz. (WNP)
9. dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz. (WPiA)
10. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz. (WSE)
11. dr Leszek Buller (WSR)
12. ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz (WT)
13. mgr Michał Sękowski
14. Michał Nowakowski (SaS)
15. dr Przemysław Gawron (WPiA) (NZZP UKSW)
16. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. (WNH) (NSZZ „Solidarność”)

1. dr Adam Błachnio (WPiA)– przewodniczący
2. dr inż. Krystian Kurowski (WBNS)
3. dr inż. Piotr Kiełtyk (WBNS)
4. wakat (WFCH)
5. dr Zdzisław Kobos (WFCH)
6. dr hab. n. med. Marek Czarkowski, prof. ucz. (WMCM)
7. dr n. med. Jacek Połosak (WMCM)
8. dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz. (WMP)
9. dr hab. Krzysztof Nawara, prof. ucz. (WMP)
10. dr Joanna Wawrzeniuk (WNHS)
11. dr Anna Głusiuk (WNHS)
12. dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. (WNH)
13. dr hab. Beata Garlej, prof. ucz. (WNH)
14. dr hab. Barbara Galas, prof. ucz (WNP)
15. dr Kamil Kuracki (WNP)
16. mgr Ewa Płocha (WPiA)
17. s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz. (WPK)
18. dr Michał Poniatowski (WPK)
19. dr Magdalena Hryniewicka (WSE)
20. dr hab. Kinga Lendzion, prof. ucz. (WSE)
21. dr Katarzyna Stankiewicz (WSR)
22. mgr Katarzyna Kwiatkowska (WSR)
23 ks. dr hab. Tomasz Kopiczko (WT)
24. ks. dr hab. Norbert Mojżyn, prof. ucz. (WT)
25. Michał Nowakowski (SaS)
26. Cezary Kostrzewski (SaS)
27. Michał Ryszka (SaS)
28. Jakub Szymaszek (SaS)
29. Wiktoria Szumska (SaS)

1. ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (WNHS) – przewodniczący
2. dr inż. Monika Kisiel (WBNS)
3. dr hab. Włodzimierz Strus, prof. ucz. (WFCH)
4. dr hab. Emilia Grosicka – Maciąg, prof. ucz. (WMCM)
5. dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. ucz. (WMP SNŚ)
6. dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. (WNH)
7. dr Izabela Gątarek (WNP)
8. dr hab. Natalia Kohtamaki¸ prof. ucz. (WPiA)
9. ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. ucz. (WPK)
10. dr hab. Andrzej Rudowski, prof. ucz. (WSE)
11. ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (WSR)
12. ks. dr Jarosław Sobkowiak (WT
13. mgr Monika Nowosielska (SJO)
14. mgr Artur Konior (SWF)
15. mgr Adam Lewczuk (CSI)
16. mgr Joanna Korzeniewska (DKs)
17. mgr Katarzyna Mikołajczyk (CWS)
18. mgr Edyta Grochocka (BK)
19. Norbert Łętowski (SaS)
20. mgr Agnieszka Wasilewska (DID) – sekretarz Komisji

1. dr Bartosz Rydliński (WSE) – przewodniczący
2. dr Monika Fajfer (WBNS)
3. dr inż. Andrzej Długoński (WBNS)
4. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz. (WFCH)
5. ks. dr Piotr Szydłowski (WFCH)
6. dr n. farm. Piotr Merks (WMCM)
7. wakat
8. dr Piotr Szewczak (WMP)
9. dr hab. Magdalena Ceborska, prof. ucz. (WMP)
10. dr hab. Radosław Gawroński (WNHS)
11. dr Beata Lewińska (WNHS)
12. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz. (WNH)
13. dr hab. Piotr Weiser, prof. ucz. (WNH)
14. dr hab. Barbara Galas, prof. ucz. (WNP)
15. Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (WNP)
16. dr Mateusz Tchórzewski (WPiA)
17. dr Piotr Zakrzewski (WPiA)
18. ks. dr hab. Piotr Ryguła, prof. ucz. (WPK)
19. ks. dr Andrzej Sacher (WPK)
20. dr Katarzyna Uklańska (WSE)
21. ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (WSR)
22. dr Justyna Stępkowska (WSR)
23. ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (WT)
24. ks. dr hab. Dariusz Sztuk, prof. ucz. (WT)
25. Karol Bancerz (SaS)
26. Julia Tkaczyk (SaS)
27. Anita Klimek (SaS)
28. Korneliusz Zieliński (SaS)
29. Maciej Urbański (SaS)

1. dr Adam Buława (WNHS) – przewodniczący
2. dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. ucz. (WFCH)
3. dr Izabela Gątarek (WNP)
4. ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień (WT)
5. dr hab. Tomasz Radożycki, prof. ucz. (WMP)
6. dr hab. Sławomir Sowiński, prof. ucz. (WSE)
7. ks. dr hab. Tomasz Gałkowski, prof. ucz. (WPK)
8. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (WSR)
9. dr hab. Beata Gaj, prof. ucz. (WNH)
10. dr Agnieszka Mikos-Sitek (WPiA)
11. 11.mgr Marcin Bielecki (SaD)
12. mgr Maciej Kiliszek (SaD)
13. mgr Łukasz Subramanian (SaD)

Rzecznicy

  1. ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz. (WPK)
  2. dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. ucz. (WPiA)

  1. dr hab. Marta Osuchowska, prof. ucz. (WPiA)
  2. dr Katarzyna Majchrzak (WPK)
  3. dr Mariusz Grabowski (WPK)
  4. dr Michał Będkowski-Kozioł (WPiA)

  1. ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz. (WT)
  2. dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (WNH)