Przejdź do treści

12. Forum Rozwoju Mazowsza

UKSW znalazł się w gronie partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona jest roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu, sukcesowi zawodowemu młodego pokolenia, a także aspektom prozdrowotnym. Po raz pierwszy pojawią się na nim także przedstawiciele uczelni wyższych, uczniowie, studenci i absolwenci.

6 i 7 grudnia w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa eksperci największych mazowieckich firm, biznesu i świata nauki podzielą się swoimi doświadczeniami na rzecz rozwoju regionu. Wezmą udział w licznych panelach i debatach, zaprezentują swoje osiągnięcia i pomysły. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się także naukowcy i studenci naszej Uczelni, m.in. prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.; prodziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz; dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz.; Przewodniczący Rady Młodych Naukowców MEiN dr Igor Kilanowski, Prezes EZRA UKSW dr Tomasz Rowiński oraz Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Staruch.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa mazowieckiego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Na wydarzenie można zarejestrować się na stronie Forum.

Strefy nowych możliwości

Na uczestników czekają 3 strefy tematyczne, w których będą mogli skorzystać z konsultacji specjalistów w zakresie m.in. zdrowia, finansowania biznesu, działalności inkubatorów przedsiębiorczości czy transferu nowych technologii. Wirtualne wycieczki po mazowieckich instytucjach kultury, konsultacje z reklam w mediach społecznościowych i warsztaty z zakresu autopromocji w biznesie czekać będą w Strefie Rozwoju Mazowsza. W Strefie Zdrowia partnerzy przygotują stoiska prozdrowotne: badanie smaku, węchu, wzroku, pomiar cukru, a także konsultacje z psychologami i dietetykami. Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych i centrów rozwoju pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinąć karierę zawodową czy stworzyć angażujący materiał filmowy. Szczegółowe informacje o stoiskach znaleźć można w broszurze informacyjnej FRM.

Z ramienia UKSW w każdej z trzech stref swoje stoisko zaprezentują: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze (Strefa Rozwoju Mazowsza) z opisem laboratoriów jednostki, opisem działalności Centrum i prezentacją wykorzystania nowych technologii cyfrowych w gospodarce. O ofercie edukacyjnej, możliwościach kształcenia i drogach rozwoju zawodowego na Uniwersytecie opowiedzą studenci i pracownicy UKSW w Strefie dla Młodych. Strefę Zdrowia reprezentować będą specjaliści z Instytutu Psychologii i EZRA UKSW z przedstawieniem modelu psychologicznej opieki środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

O rozwoju zawodowym i nie tylko

Podczas Forum odbędą się także debaty i panele dyskusyjne, w których udział weźmie ponad 80 ekspertów z różnych branż i dziedzin naukowych. Odpowiedzą na szereg pytań związanych z biznesem, zdrowiem czy edukacją. Zaprezentowane zostaną m.in. osiągnięcia współczesnej medycyny, porady dotyczące wsparcia biznesu czy zrównoważonego rozwoju miast. Szczegółowe informacje o programie paneli dyskusyjnych znajdują się na stronie Forum.

W programie Sceny Młodych wezmą udział pracownicy i studenci UKSW. W panelu pt. „Studia za granicą – ciekawy przerywnik czy bank możliwości?” wystąpi dr Igor Kilanowski. W debacie „Uniwersytet szkołą przedsiębiorczości?” moderowanej przez dr. hab. Mariusza Szyrskiego prof. ucz., eksperci odpowiedzą na pytania, dotyczące sytuacji ludzi młodych na rynku pracy, możliwościach rozwoju zawodowego podczas studiów, a także działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. W roli eksperta wystąpi dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. oraz Ewa Staruch.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz weźmie udział w debacie „Innowacje w medycynie – odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne” i przedstawi problematykę chorób dna miednicy u kobiet w aspekcie epidemii XXI wieku.

Podczas sesji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży — plan dla Mazowsza” dr Tomasz Rowiński wraz z Członkiem Zarządu województwa mazowieckiego Elżbietą Lanc i zaproszonymi ekspertami poruszą temat, związany z rozwojem usług w obszarze zdrowia psychicznego i psychiatrii rodzin, dzieci i dorosłych na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji o Forum Rozwoju Mazowsza można znaleźć na stronie wydarzenia.  

23 listopada 2022