Przejdź do treści

Instytut Prawa Kanonicznego

Instytut działa na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

Instytut Prawa Kanonicznego UKSW prowadzi badania nad zagadnieniami prawa kanonicznego.

Przedmiotem badań Instytutu są: ustrój Kościoła, prawo małżeńskie, prawo karne materialne i procesowe, relacje Kościół-państwo oraz teoria i historia prawa.

Wiele projektów uwzględnia prace porównawcze np. w odniesieniu do prawa państwowego. Prowadzone w Instytucie badania o charakterze interdyscyplinarnym, odwołują się do prawa polskiego, historii Kościoła czy nauk teologicznych.

Instytut współpracuje z wydziałami i instytutami prawa kanonicznego w kraju i za granicą poprzez wymianę doświadczeń badawczych oraz organizację sympozjów naukowych.

Kontakt

Instytut Prawa Kanonicznego UKSW

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 54
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 88 12
e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

Dyrektor

ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, prof. ucz.
e-mail: t.bialobrzeski@uksw.edu.pl