Przejdź do treści

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na UKSW skierowane jest do osób z tytułem licencjata, które chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze nowych technologii. To wszechstronny kierunek, dzięki któremu studenci mogą zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin m.in. prawa, informatyki i nauk socjologicznych, jakie są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. 

Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów. Moduły tematyczne, dostępne w ramach kierunku pozwalają rozwinąć indywidualne zainteresowania studentów. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej przygotowują do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz firmach technologicznych. Są kontynuacją kierunku “Człowiek w cyberprzestrzeni”. 

Czas: studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

 • informatyczny, 
 • e-administracja, 
 • e-usługi, 
 • społeczny, 
 • zarządzanie bezpieczeństwem, 
 • zabezpieczenie danych, 
 • e-finanse, 
 • e-badania naukowe, 
 • e-zdrowie, 
 • e-edukacja, 
 • językowy.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej znajdziesz pracę m.in. w:

 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • branży technologicznej,
 • firmach IT,
 • ośrodkach badawczych związanych z gospodarką cyfrową.

Wymagania rekrutacyjne

Na podstawie średniej ocen z toku studiów kwalifikowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyporządkowanych do jednej z dyscyplin.

Pozostali kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej jest prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji.

Wymagane dokumenty na kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (studia stacjonarne)

Zapisz się na studia