Przejdź do treści

Kierunek ekonomia menedżerska na UKSW otwiera drogę do zdobycia umiejętności, które współcześnie odgrywają ważną rolę na rynku pracy. Potrzeba wyspecjalizowanych ekspertów z dziedziny ekonomii menedżerskiej sprawiła, że kierunek ten jest unikatowy i znacząco podnosi kompetencje studentów  związane z gospodarką i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Studia stworzone są dla tych, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych oraz zgłębić zaawansowane narzędzia badawcze. Pozwalają rozwinąć kompetencje menedżerskie dzięki takim przedmiotom jak metody i techniki negocjacji, metody optymalizacji decyzji menedżerskich, analiza projektów inwestycyjnych czy zarządzanie strategiczne.  Program studiów obejmuje także zajęcia z zarządzania, finansów, logistyki oraz prawa gospodarczego. 

Studia na kierunku ekonomia menedżerska przygotowują do pełnienia pracy na stanowiskach kierowniczych, a także do rozwoju dalszej kariery naukowej. 

Czas: studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: 

stacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

niestacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku ekonomia menedżerska znajdziesz pracę m.in. w:

  • instytucjach finansowych,
  • firmach międzynarodowych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych,
  • ośrodkach badawczych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w jednej z dyscyplin, kwalifikowani są na poszczególne kierunki z uwzględnieniem preferencji punktowej w postaci wyższego o 20% mnożnika dla średniej ocen z toku studiów.

Studia niestacjonarne:

W przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku o dyscyplinie wiodącej, podstawę przyjęcia na studia stanowi złożenie – po dokonaniu rejestracji w IRK – wymaganych dokumentów, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ekonomia menedżerska prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Wymagane dokumenty na ekonomię menedżerską

Zapisz się na studia