Przejdź do treści

Obsługa spraw pracowniczych

Dział Personalny obsługuje: zarządzanie personelem administracji kadrowej, administracji płacowej i spraw socjalnych.