Przejdź do treści

Dział Rozwoju Nauki

Dział Rozwoju Nauki jest ogólnouczelnianą jednostką administracji Uczelni.

Dział Rozwoju Nauki upowszechnia informacje o badaniach i osiągnięciach naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UKSW, a także koordynuje pomoc Instytutom w prowadzonych badaniach naukowych.

Do zadań jednostki należy również przekazywanie informacji o programach i konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju, programów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz innych programach badawczych. Dział koordynuje przetwarzanie danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i wspiera działalność redakcji czasopism naukowych Uczelni.

W skład Działu Rozwoju Nauki wchodzą:

  1. Biuro Polityki Naukowej
  2. Biuro ds. Ewaluacji Badań Naukowych
  3. Biuro ds. Badań Naukowych
  4. Koordynator ds. POL-on
  5. Koordynator ds. Otwartego Systemu Nauki

Kontakt

Dział Rozwoju Nauki

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Stary Gmach, pok. 98 i 99

Kierownik Działu

dr Tomasz Janus
tel. +48 22 561 89 54
e-mail: t.janus@uksw.edu.pl